نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل جامعه شناختي رابطه عدالت اجتماعي با اعتماد اجتماعي (مورد مطالعه: شهروندان شهر شيراز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز خرامه
 
چکیده: 
اعتماد اجتماعي به عنوان يکي از ابعاد سرمايه اجتماعي در جوامع امروزي از اهميت بسزايي برخوردار است. عدالت نيز به عنوان يکي از ويژگي هاي کشورهاي توسعه يافته به شمار ميرود. اين پژوهش نيز با هدف بررسي تاثير عدالت اجتماعي بر اعتماد اجتماعي صورت گرفته است. اين مطالعه با روش پيمايش و به صورت مقطعي انجام شده است. داده هاي مطالعه حاضر از 384 نفر از شهروندان شهر شيراز که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، گردآوري گرديد براي دستيابي به داده هاي مورد نياز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که در اين پرسشنامه از آلفاي کرونباخ و اعتبار سازه اي استفاده شده است. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين ابعاد عدالت اجتماعي و اعتماد رابطه آماري معناداري وجود دارد. در ميان ابعاد عدالت بعد رويه اي با ميزان همبستگي 0.39 بيشترين رابطه را با اعتماد داشته است پس از آن بعد توزيعي با مقدار همبستگي 0.35 و بعد شناختي با 0.30 رابطه معناداري با اعتماد داشتند و بعد بين فردي عدالت با مقدار 0.17 کمترين رابطه معنادار را با اعتماد داشته است. اما نتايج مدلسازي نشان داد که بين ابعاد عدالت، تنها عدالت توزيعي با ضريب استاندارد 0.697 و عدالت شناختي با 0.447 و عدالت بين فردي با ضريب تعيين 0.259 با اعتماد رابطه دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع شاه آبادی، ا.، و اسکندری فرد، ا.، و نیک عهد، م. (1393). تحلیل جامعه شناختی رابطه عدالت اجتماعی با اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(3 (مسلسل 23)), 71-86. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234146Vancouver : کپی

زارع شاه آبادی اکبر، اسکندری فرد امیرمختار، نیک عهد مهدی. تحلیل جامعه شناختی رابطه عدالت اجتماعی با اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1393 [cited 2022May19];6(3 (مسلسل 23)):71-86. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234146IEEE : کپی

زارع شاه آبادی، ا.، اسکندری فرد، ا.، نیک عهد، م.، 1393. تحلیل جامعه شناختی رابطه عدالت اجتماعی با اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 6(3 (مسلسل 23)), pp.71-86. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234146. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 209 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی