برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سبک مديريت مربي گري با کيفيت خدمات با استفاده از مدل يابي مسير به روشPLS در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 
<P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مقدمه: بخش بهداشت و درمان، به لحاظ اهميت نوع خدمات و سر و کار داشتن با سلامت و جان انسانها، اعتلاي مديريت آن و کيفيت خدمات و تضمين آن براي نظام بهداشت و درمان و مردم بطور فزاينده و مداوم مورد توجه قرار گرفته است. اين تحقيق به بررسي رابطه سبک مديريت مربيگري با کيفيت خدمات با استفاده از مدل يابي مسير به روش حداقل مجذورات جزئي </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>(Partial Least Squares)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد مي پردازد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR>روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي- همبستگي بوده و جامعه آماري شامل کارکنان درماني وبيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد است. نمونه آماري از کارکنان 300 نفر و بيماران نيز 300 نفر و از دو پرسشنامه «سنجش مهارت هاي مديريت مربي گري» و «کيفيت خدمات» براي جمع آوري داده ها استفاده گرديد. از مدل يابي معادلات ساختاري روش حداقل مجذورات جزئي و بوسيله نرم افزار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> Smart PLS </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>براي برآورد پارامترها و بمنظور تجزيه و تحليل شکاف ادراکات و انتظارات از آزمون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> t </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>وابسته، تک نمونه اي، مستقل و آزمون </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تحليل واريانس يکطرفه با نرم افزار 16</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> spss</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> انجام شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR>يافته ها: به کمک مدل </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>PLS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، برآورد رابطه ساختاري ميان مربي گري و کيفيت خدمات </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>-0.194</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> به دست آمد. که نشان دهنده رابطه منفي بين مهارت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هاي مربي گري و کيفيت خدمات است. بنابراين هر چه گرايش به مربي گري در يک بيمارستان بيشتر مي شود، ادراک بيماران از کيفيت خدمات در آن بيمارستان کاهش خواهد يافت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR>نتيجه گيري: به نظر مي رسد مديران، مديريت مربي گري و کارهاي تيمي در بيمارستان ها را بخوبي اجرا ننموده و اين ممکن است عللي مانند فرهنگ سازماني حاکم بر بيمارستان، تفاوت در بخشها، بالا بودن بيش از حد انتظارات کارکنان و عوامل ديگر داشته باشد. با توجه به مطالب و يافته هاي اين پژوهش به نظر مي رسد سبک مديريت در بيمارستان، مديريت استبدادي- خيرخواهانه با محوريت تيم گرايي بوده تا رضايت کارکنان و در نهايت رضايت مشتريان در دريافت بهتر کيفيت خدمات برآورده شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلاجقه، س.، و حرمحمدی، م.، و عسکری، ر. (1393). بررسی رابطه سبک مدیریت مربی گری با کیفیت خدمات با استفاده از مدل یابی مسیر به روشPLS در بیمارستان های آموزشی شهر یزد سال 1391. طلوع بهداشت, 13(3 (مسلسل 45)), 126-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234141Vancouver : کپی

سلاجقه سنجر، حرمحمدی مریم، عسکری روح اله. بررسی رابطه سبک مدیریت مربی گری با کیفیت خدمات با استفاده از مدل یابی مسیر به روشPLS در بیمارستان های آموزشی شهر یزد سال 1391. طلوع بهداشت. 1393 [cited 2021December01];13(3 (مسلسل 45)):126-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234141IEEE : کپی

سلاجقه، س.، حرمحمدی، م.، عسکری، ر.، 1393. بررسی رابطه سبک مدیریت مربی گری با کیفیت خدمات با استفاده از مدل یابی مسیر به روشPLS در بیمارستان های آموزشی شهر یزد سال 1391. طلوع بهداشت, [online] 13(3 (مسلسل 45)), pp.126-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234141. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی