نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي و هويت اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي و هويت اجتماعي با عملکرد تحصيلي در دانشجويان بود.روش: پژوهش از نوع همبستگي و نمونه شامل 200 دانشجوي دانشگاه پيام نور مرکزبوکان بود که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي سهل انگاري اجتماعي، هويت اجتماعي و پيشرفت تحصيلي پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: نتايج نشان داد که بين سهل انگاري اجتماعي با هويت اجتماعي همبستگي منفي و معني داري وجود دارد. هر دو زير مقياس آن بعد فردي و بعد جمعي هويت با سهل انگاري همبستگي منفي و معني داري وجود دارد. سهل انگاري اجتماعي با عملکرد تحصيلي همبستگي منفي و معنادارحاصل شد، بي تفاوتي بعنوان يکي از مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي نيز باعملکرد تحصيلي همبستگي منفي و معنادار بدست آمد، اما بعد ديگر سهل انگاري اجتماعي بنام توجه به خود با عملکرد تحصيلي رابطه معنادار حاصل نشد. همچنين هويت اجتماعي با عملکرد تحصيلي همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد و همچنين بين بعد جمعي و فردي هويت با عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که سهل انگاري اجتماعي رابطه منفي و معناداري با هويت اجتماعي و عملکرد تحصيلي دارد، در حالي که هويت اجتماعي رابطه مثبت و معنادار با عملکرد تحصيلي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفاری نیا، م.، و آقایوسفی، ع.، و مصطفایی، ع. (1393). رابطه مولفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. شناخت اجتماعی, 3(2 (پیاپی 6)), 123-134. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233950Vancouver : کپی

صفاری نیا مجید، آقایوسفی علیرضا، مصطفایی علی. رابطه مولفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. شناخت اجتماعی. 1393 [cited 2022July06];3(2 (پیاپی 6)):123-134. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233950IEEE : کپی

صفاری نیا، م.، آقایوسفی، ع.، مصطفایی، ع.، 1393. رابطه مولفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. شناخت اجتماعی, [online] 3(2 (پیاپی 6)), pp.123-134. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233950. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی