برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  11 , شماره  33 ; از صفحه 37 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان کاربرد مولفه هاي مديريت ناب در کتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي منطقه شمال ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

مديريت ناب از طريق بهبود مستمر، ريشه کن کردن اتلاف و آفرينش ارزش در سازمان به همراه جلب مشارکت کارکنان از يک سو و مشتريان از سوي ديگر، مزاياي زيادي را براي سيستم هاي توليدي و خدماتي به منظور کنترل هزينه ها و بهبود کيفيت خدمات به همراه دارد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان کاربرد مولفه هاي مديريت ناب درکتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي منطقه شمال ايران مي باشد. مطالعه حاضر از نوع پيمايشي مقطعي مي باشد که در آن ديدگاه 105 نفر از مديران و کارکنان بخش هاي مختلف کتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي منطقه شمال کشور (بابل، گلستان، گيلان و مازندران) در ارتباط با بکارگيري مولفه هاي مديريت ناب سنجيده شد. به دليل محدودبودن جامعه پژوهش، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته اي مشتمل بر هشت بخش و 64 سوال مبتني بر مقياس ليکرت بود که به روش دلفي به تاييد نهايي رسيد. داده ها بر اساس آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل آزمون هاي تي تک نمونه اي، تي مستقل، فريدمن، کروسکال واليس و من ويتني با استفاده از نرم افزار Spss 20 تحليل شدند. با توجه به فرض نمره معيار 3، ميانگين نمره کل مولفه هاي مديريت ناب کتابخانه هاي علوم پزشکي مورد بررسي، 3.69 به دست آمد. بالاترين ميانگين نمره به مديريت سيستم خريد (3.88) و کمترين ميانگين نمره به مولفه سازماندهي نيروي انساني (3.54) تعلق گرفت. بين نظرات مديران و کتابداران دانشگاه هاي مورد بررسي در خصوص کاربرد مولفه هاي مديريت ناب و هم چنين وضعيت مديريت ناب در کتابخانه هاي 4 دانشگاه مورد بررسي تفاوت معني داري وجود داشت (p£0.05). تحليل نتايج نشان داد وضعيت بکارگيري مديريت ناب در جامعه مورد بررسي در حد مطلوبي قرار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طهماسبی لیمونی، ص.، و محمداسماعیل، ص. (1393). میزان کاربرد مولفه های مدیریت ناب در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال ایران. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), 11(33), 37-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233818Vancouver : کپی

طهماسبی لیمونی صفیه، محمداسماعیل صدیقه. میزان کاربرد مولفه های مدیریت ناب در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال ایران. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management). 1393 [cited 2021November28];11(33):37-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233818IEEE : کپی

طهماسبی لیمونی، ص.، محمداسماعیل، ص.، 1393. میزان کاربرد مولفه های مدیریت ناب در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال ایران. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), [online] 11(33), pp.37-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233818. 

 
بازدید یکساله 307 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی