نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تعالي سازماني شهرداري تهران بر اساس مدل EFQM

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
در ارزيابي عملکرد سازمان ها به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف و ميزان دستيابي سازمان ها به کيفيت و عملکرد بهتر، به کارگيري مدل هاي تعالي سازماني موثر است .هدف پژوهش حاضر، ارزيابي تعالي سازماني شهرداري تهران از ديدگاه مديريت منابع انساني آن بر اساس مدل تعاليEFQM مي باشد.پژوهش حاضر، مطالعه اي توصيفي، ميداني و مقطعي است که به ارزيابي تعالي سازماني شهرداري تهران از ديدگاه مديران منابع انساني شهرداري تهران در سال 1392 پرداخته است. جامعه پژوهش شامل 30 نفر از مديران منابع انساني شهرداري تهران مي باشد که به صورت سرشماري انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد مدل EFQM که شامل 50 سوال است، استفاده شد. سوالات پرسشنامه براساس شرايط شهرداري تهران، متناسب سازي و روايي آن با استفاده از نظرات خبرگان، سنجيده شد و پايايي آن با محاسبه آلفاي کرونباخ 0.88 تاييد گرديد.داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، آزمون t تک گروهي و آزمون تحليل واريانس، توصيف و تحليل شدند. مديران منابع انساني شهرداري تهران در اين ارزيابي 609.85 امتياز به شهرداري تهران اختصاص دادند که حوزه توانمندسازها 296.34 امتياز و حوزه نتايج 313.51 امتياز کسب کردند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ارزيابي در قالب مدل توصيف شده، ابزار مناسبي براي شناسايي وضعيت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود شهرداري تهران است. بديهي است که اجراي بهتر برنامه ها و دستيابي به تعالي، با همکاري مستمر، امکان پذير مي شود. همچنين نتايج پژوهش نشان داد که در خصوص ارزيابي مديران منابع انساني در زمينه معيارهاي کيفيت برحسب متغيرهاي سابقه کار و سطح تحصيلات، تفاوت معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدپورزرندی، ح.، و قادری، ج. (1393). ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM. اقتصاد و مدیریت شهری, 2(7), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233666Vancouver : کپی

محمدپورزرندی حسین، قادری جعفر. ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM. اقتصاد و مدیریت شهری. 1393 [cited 2022May22];2(7):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233666IEEE : کپی

محمدپورزرندی، ح.، قادری، ج.، 1393. ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM. اقتصاد و مدیریت شهری, [online] 2(7), pp.1-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233666. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 415 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی