هورمون هاي TT3 و T4(Q2)باسيلوس برويس(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير باسيلوس برويس پروبيوتيک بومي ايران بر ترشح هورمون هاي تيروئيد T3 و T4 در رت نر نژاد ويستار تحت شرايط استرس بي حرکتي مزمن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اراک، مرکزی، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: پژوهش ها نشان داده اند که استرس اثرات مختلفي بر سيستم درون ريز بدن دارد. قرارگيري در شرايط استرس زا موجب تغيير در سطوح هورمون هاي تيروئيدي مي شود. با توجه به نقش پروبيوتيک ها در کاهش استرس، هدف از اين مطالعه بررسي ميزان اثرگذاري باسيلوس برويس، پروبيوتيک بومي ايران بر ترشح هورمون هاي T3 و T4 در رت هاي نر تحت شرايط استرس بي حرکتي مزمن است.
روش کار: در اين مطالعه تجربي 32 سر رت نر نژاد ويستار با سن 4 هفته و وزن تقريبي
110-130 گرم انتخاب و به طور تصادفي در 4 گروه، 2 گروه کنترل منفي و مثبت و 2 گروه آزمون تقسيم بندي شدند. گروه کنترل منفي و مثبت روزانه 1 ml بافر PBS خنثي دريافت مي کردند در حالي که گروه کنترل مثبت در طول 21 روز به مدت 15 دقيقه تحت شرايط استرس بي حرکتي مزمن قرار داده شدند. گروه هاي آزمون در طي مدت آزمون با بافر PBS حاوي پروبيوتيک به ميزان گاواژ داده شدند در حالي که گروه آزمون 2 تنها در شرايط استرس قرار مي گرفت. بعد از طي 21 روز، خون گيري از قلب رت ها انجام شد و بعد از تهيه سرم، ميزان ترشح هورمون هاي T3 و T4 با استفاده از روش الايزا مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصله از اين تحقيق نشان داد که استرس سبب کاهش معني دار ميزان هورمون
T4 از 0.05071±0.0008921 به 0.0444±0.001288 mg/dl مي شود (P value=0.0008). درحالي که ميزان هورمون T4 در گروه آزمون 1 در مقايسه با گروه کنترل منفي تفاوت معني داري نشان نداد (P value=0.0854). ميزان ترشح هورمون T4 در گروه آزمون 2 نسبت به گروه کنترل مثبت و آزمون 1 به صورت معني داري بيشتر بود (P value<0.001). بنابراين پروبيوتيک در شرايط استرس ميزان ترشح هورمون T4 را به صورت معني داري افزايش مي دهد. در مورد T3 اختلاف معني داري بين گروه ها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: باسيلوس برويس پروبيوتيک سطح ترشح هورمون
T4 را در شرايط استرس در رت ها افزايش مي دهد. بنابراين نتايج اين بررسي مي تواند در به کارگيري باسيلوس برويس به عنوان يک عامل موثر در کنترل سطوح هورمون هاي تيروئيدي نقش مهمي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی