برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  44 , شماره  2 ; از صفحه 163 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وجود و شدت آب گريزي خاک در مناطق جنگلي تالش در استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

در اين پژوهش وجود و شدت آب گريزي در سه منطقه تحت پوشش کاج تدا و توسکا و آقطي در شهرستان تالش، بخشي از غرب گيلان، مطالعه شده است. 79 نمونه دست نخورده (5-0 سانتي متر) براي تعيين آب گريزي و زاويه تماس آب با خاک در فصل خشک سال جمع آوري شد. آب گريزي با استفاده از آزمون هاي زمان نفوذ قطره آب (WDPT) و مولاريته قطره اتانول (MED) بررسي شد. همبستگي مثبت و معنادار (r=0.77) بين دو آزمون WDPT و MED به دست آمد. زاويه تماس آب خاک به وسيله آزمون MED بيشتر از 90 درجه در نمونه هاي آب گريز برآورد شد. زاويه تماس آب خاک با افزايش ميزان آب گريزي خاک افزايش يافت، به طوري که در نمونه هاي با آب گريزي 5820 تا 6000 ثانيه زاويه تماس 108.8 تا 109 درجه محاسبه شد. متوسط آب گريزي اندازه گيري شده به وسيله آزمون WDPT و MED در منطقه 3 به طور معناداري بيشتر از دو منطقه ديگر بود. اين روند در زاويه تماس آب خاک محاسبه شده نيز مشاهده شد. در اين پژوهش همبستگي بالايي بين Log WDPT، MED، و زاويه تماس با مقدار ماده آلي (با r به ترتيب 0.80، 0.83، 0.77) به دست آمد. همبستگي اين پارامترها با pH خاک منفي و در سطح احتمال يک درصد معنادار (با r به ترتيب -0.78، -0.69، -0.72) به دست آمد. همبستگي آب گريزي (Log WDPT، MED) و زاويه تماس خاک با درصد شن خاک مثبت و با درصد رس خاک منفي به دست آمد. البته رابطه بين پارامترهاي بافت خاک و آب گريزي نسبت به ماده آلي و اسيديته خاک ضعيف بود. نتايج نشان مي دهد مقدار ماده آلي، بافت، و اسيديته خاک عوامل مهم ايجاد و شدت آب گريزي در خاک هاي مناطق بررسي شده هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی