نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1373 , دوره  2 , شماره  4-3 ; از صفحه 24 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت و اعتباريابي فرم كوتاه مقياس افسردگي كودكان (CDS-A) به وسيله تحليل عوامل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است