برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ميزان نفوذ اسپريدر بر كيفيت سيل آپيكالي پركردگي كانال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: براي دستيابي به يک پرکردگي مناسب، تطبيق هر چه بيشتر ماده پرکردگي با ديواره کانال، عامل تاثيرگذاري مي باشد. بنابراين ايجاد سيل آپيکالي مناسب، يکي از اهداف مهم در درمان موفق ريشه دندان است. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير طول نفوذ اسپريدر بر ميزان سيل آپيکالي پرکردگي کانال است. روش بررسي: در ايت تحقيق، 33 کانال دنداني به روش Step- back تميز و وسيع گشتند. نفوذ اوليه Finger (F) اسپريدر در 12 کانال، تا 0.5 ميلي متر طول کانال آماده شده، صورت گرفت (گروه يک). در نه کانال ديگر، نفوذ اسپريدر F تا يک ميلي متري طول کانال آماده شده صورت گرفت (گروه دو). پس از قرار گرفتن ريشه ها در رطوبت 100% به مدت 24 ساعت، به غير از سه ميلي متر ناحيه آپيکالي بقيه قسمت هاي ريشه توسط لاک ناخن، پوشانده شد. شش کانال دندان به عنوان گروه مثبت پر نشده و شش کانال ديگر به طور کامل توسط لاک ناخن پوشانده شدند (گروه کنترل منفي). ريشه ها به مدت 72 ساعت در محلول ماده رنگي به حالت عمودي، قرار گرفتندو بعد از برش دندانها در جهت محور طولي، اندازه گيري نفوذ ماده رنگي از ناحيه آپيکالي ثبت گرديد و نتايج گروههاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل نتايج از آزمونهاي "t"، "Mann-Whiteny" U، استفاده شد. يافته ها: ميانيگن نفوذ ماده رنگي در گروه يک (نفوذ اسپريدر تا 0.5 ميلي متري انتهاي طول کارکرد) 0.4492 و در گروه دو (نفوذ اسپريدر تا يک ميلي متري انتهاي طول کارکرد) 1.2767 همچنين انحراف معيار در گروه يک، 0.209 و در گروه دو 0.916 بود. در مقايسه صورت گرفته از نظر آماري، ميانگين ريزنشت در گروه يک به طور معني داري کمتر از گروه دو بود (p<0.05). نتيجه گيري: با توجه به اهميت سيل آپيکالي در درمان مناسب ريشه دندان، نفوذ هر چه بيشتر اسپريدر در روش تراکم جانبي به نظر تاثير مثبت در ايجاد سيل آپيکالي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علاالدینی، م.، و پریرخ، م. (1384). بررسی تاثیر میزان نفوذ اسپریدر بر کیفیت سیل آپیکالی پرکردگی کانال. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), 17(ویژه نامه اندو - پریو (مسلسل 55)), 103-109. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23265Vancouver : کپی

علاالدینی مژگان، پریرخ مسعود. بررسی تاثیر میزان نفوذ اسپریدر بر کیفیت سیل آپیکالی پرکردگی کانال. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran). 1384 [cited 2021December05];17(ویژه نامه اندو - پریو (مسلسل 55)):103-109. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23265IEEE : کپی

علاالدینی، م.، پریرخ، م.، 1384. بررسی تاثیر میزان نفوذ اسپریدر بر کیفیت سیل آپیکالی پرکردگی کانال. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), [online] 17(ویژه نامه اندو - پریو (مسلسل 55)), pp.103-109. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23265. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی