برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  19 , شماره  4 ; از صفحه 323 تا صفحه 329 .
 
عنوان مقاله: 

الگوهاي باليني يووييت در بيماران ارجاعي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، بیمارستان فیض، مرکز تحقیقات چشم
 
چکیده: 

هدف: بررسي الگوهاي باليني و سبب شناسي يووييت در شهر اصفهان.
روش پژوهش: در اين مطالعه توصيفي،
2016 بيمار مبتلا به يووييت ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکي بيمارستان فيض اصفهان در فاصله زماني 13 سال (آذر 1391-1378) از نظر سن، جنس، ويژگي هاي باليني، آناتوميک و سبب شناختي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نسبت بيماران زن به مرد در جمعيت مورد مطالعه
1.2 به 1 و ميانگين سني بيماران 33.76 سال بود. يووييت قدامي شايع ترين نوع آناتوميک با شيوع 42.9 درصد و پس از آن به ترتيب يووييت خلفي (21.42 درصد)، مياني (19.3 درصد) و پان يووييت (16.31 درصد) قرار داشتند. شايع ترين علل در انواع آناتوميکي در يووييت قدامي علل ناشناخته (50 درصد) و بيماري فوکس هتروکروميک ايريدوسيکليت (FHI) (32.8 درصد)؛ در يووييت خلفي توکسوپلاسموزيس (90.5 درصد)، در يووييت مياني علل ناشناخته (81.5 درصد) و در پان يووييت بيماري بهجت (48.3 درصد) و علل ناشناخته (ايديوپاتيک) (32.2 درصد) بودند. در 43.89 درصد موارد از کل بيماران، علت يووييت ناشناخته (ايديوپاتيک) بود. از علل شناخته شده، توکسوپلاسموزيس (نوع مادرزادي) شايع ترين عامل ايجادکننده يووييت در اين بيماران بوده و پس از آن بيماري بهجت و بيماري فوکس قرار داشتند. در 15.62 درصد موارد، بيماري زمينه اي سيستميک مشاهده گرديد که شايع ترين بيماري سيستميک غيرعفوني بيماري بهجت و شايع ترين بيماري سيستميک عفوني، توکسوپلاسموزيس بود. در مجموع عوامل غيرعفوني سهم بيش تري (76.5 درصد) را در سبب شناسي يووييت نسبت به عوامل عفوني به خود اختصاص دادند. سير يووييت در 49.6 درصد مزمن و در 87.5 درصد موارد نوع يووييت، غيرگرانولوماتوز بود.
نتيجه گيري: الگوي باليني و سبب شناسي در اصفهان تفاوت هاي بارزي با ساير مناطق دارد. براي مثال يووييت ناشي از توکسوپلاسما، بهجت و فوکس شيوع بيش تري دارد. عوامل محيطي، ژنتيکي و جغرافيايي ممکن است در اين زمينه موثر باشند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی