برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تعادل پويا در مردان داراي کف پاي متفاوت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه تعادل پويا در مردان داراي کف پاي صاف، گود و طبيعي است. جامعه آماري تحقيق حاضر گروهي از دانشجويان دانشگاه تهران بودند. آزمودني هاي تحقيق 90 مرد شامل 30 نفر با کف پاي طبيعي (با ميانگين قد 176.6±6.2 سانتي متر، وزن 72.8±10.2 کيلوگرم و سن 25.3±2 سال)، 30 نفر با کف پاي صاف (با ميانگين قد 177.2±7 سانتي متر، وزن 73.5±11.1 کيلوگرم و سن 25.6±1.7 سال) و 30 نفر با کف پاي گود (با ميانگين قد 174.5±6.3 سانتي متر، وزن 69.3±11.2 کيلوگرم و سن 25.6±1.7 سال) بودند. براي مشخص کردن نوع آناتوميکي پا از آزمون افت استخوان ناوي و براي ارزيابي تعادل آزمودني ها از تست تعادلي ستاره (SEBT) استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل چندمتغيري واريانس (MANOVA) استفاده شد. تحليل چندمتغيري واريانس تفاوت معني داري را در اجراي تست تعادلي ستاره بين گروه ها نشان داد. بررسي ضرايب خطي متمايزکننده گروه ها مشخص کرد که دسترسي هاي داخلي و خلفي خارجي در متمايز کردن گروه ها نقش بيشتري داشتند. به طور خاص، دسترسي داخلي بي طور معني داري در متمايز کردن گروه کف پاي صاف از دو گروه ديگر و دسترسي خلفي خارجي در متمايز کردن گروه کف پاي گود از دو گروه ديگر نقش داشتند. از آنجا که افراد داراي کف پاي گود فشار بيشتري روي جانب خارجي پا وارد مي آورند، به نظر مي رسد که محدوده پايداري در جانب خارجي بزرگ تر باشد و برعکس افراد داراي کف پاي صاف فشار بيشتري روي جانب داخلي پا وارد مي آورند. از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که ساختار آناتوميکي پا بر تعادل پويا تاثير دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

قاسمی، و.، و رجبی، ر.، و علیزاده، م.، و دشتی رستمی، ک. (1390). مقایسه تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت. طب ورزشی (حرکت), -(6), 5-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231332Vancouver : کپی

قاسمی وحید، رجبی رضا، علیزاده محمدحسین، دشتی رستمی کمیل. مقایسه تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت. طب ورزشی (حرکت). 1390 [cited 2021April21];-(6):5-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231332IEEE : کپی

قاسمی، و.، رجبی، ر.، علیزاده، م.، دشتی رستمی، ک.، 1390. مقایسه تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت. طب ورزشی (حرکت), [online] -(6), pp.5-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231332. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی