برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 13 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

اثرهاي جايگزيني کامل روغن ماهي با روغن هاي گياهي بر پارامترهاي رشد، کارايي غذا و پروفايل اسيدهاي چرب عضله ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران،
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور ارزيابي اثرات جايگزيني کامل روغن ماهي با روغن گياهي بر کارايي رشد، تغذيه، ترکيب شيميايي لاشه و پروفايل اسيد چرب ماهي قزل آلاي رنگين کمان (وزن متوسط 63.5±0.06) طي يک دوره 50 روزه طراحي و اجرا گرديد. 4 جيره غذايي ايزونيتروژنيک و ايزوليپيديک شامل 100% روغن ماهي، 100% روغن سويا، 100% روغن آفتابگردان و 100% روغن کانولا با سه تکرار در هر تيمار فرموله گرديد. بر اساس نتايج حاصله تفاوت معني داري در پارامترهاي وزن نهايي، افزايش وزن بدن، درصد افزايش وزن بدن، نرخ رشد ويژه، ضريب تبديل غذايي، نسبت کارايي پروتئين و ترکيب شيميايي لاشه (پروتئين کل، چربي کل، رطوبت، خاکستر) مشاهده نگرديد (P>0.05). در صورتي که تركيب اسيدهاي چرب عضله بهميزان بسيار زياد منعکس کننده تركيب اسيدهاي چرب منابع چربي افزوده شده به جيره هاي غذايي بود. جايگزين نمودن کامل روغن ماهي با روغن هاي گياهي به طور مشخص باعث کاهش محتواي اسيدهاي چرب امگا -3 به ويژه ايکوزاپنتانوئيک اسيد (EPA)، دوکوزاهگزائونيک اسيد (DHA) و افزايش اسيدهاي چرب w-6 نظير لينولئيک اسيد(C18:2 n-6) شد. بيشترين ميزان اسيد چرب امگا -3، EPA و DHA در لاشه ماهيان قزل آلا تغذيه شده با جيره حاوي 100% روغن ماهي مشاهده شد (P£0.05). محتواي اسيد چرب EPA و DHA در لاشه ماهيان قزل آلا تغذيه شده با جيره حاوي 100% روغن کانولا، روغن سويا و روغن آفتابگردان اختلاف معني داري با هم نداشتند (P>0.05). بيشترين نسبت w-3/w-6 در فيله ماهيان تغذيه شده با 100% روغن ماهي اندازه گيري شد (P£0.05). اختلاف معني داري بين تيمارهاي روغن گياهي از نظر نسبت w-3/w-6 مشاهده نشد (P>0.05). در تحقيق حاضر شاخص PUFA/SFA در تيمار روغن کانولا و آفتابگردان بالاترين ميزان و تيمار روغن ماهي کمترين ميزان را به خود اختصاص داد. نسبت PUFA/SFA براي تمامي تيمارها بيشتر از نسبت توصيه شده توسط HMSO بود (P>0.05). بر اساس نتايج پارامترهاي رشد و ترکيب شيميايي حاصل از اين تحقيق به جهت حفظ سطوح مناسبي از اسيدهاي چرب امگا -3 به ويژه EPA و DHA که در سلامت انسان بسيار موثر است، ترکيبي از روغن ماهي با روغن گياهي بويژه روغن کانولا و سويا به جهت داشتن مقادير قابل توجهي از اسيدهاي چرب ضروري آلفا لينولنيک (C18:3 n-3) و لينولئيک اسيد، در جيره ماهي قزل آلا استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جرجانی، س.، و قلیچی، ا.، و بغدادی، آ. (1393). اثرهای جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن های گیاهی بر پارامترهای رشد, کارایی غذا و پروفایل اسیدهای چرب عضله ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). توسعه آبزی پروری (علوم زیستی), 8(3), 13-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231142Vancouver : کپی

جرجانی سارا، قلیچی افشین، بغدادی آسیه. اثرهای جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن های گیاهی بر پارامترهای رشد, کارایی غذا و پروفایل اسیدهای چرب عضله ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). توسعه آبزی پروری (علوم زیستی). 1393 [cited 2022January22];8(3):13-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231142IEEE : کپی

جرجانی، س.، قلیچی، ا.، بغدادی، آ.، 1393. اثرهای جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن های گیاهی بر پارامترهای رشد, کارایی غذا و پروفایل اسیدهای چرب عضله ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). توسعه آبزی پروری (علوم زیستی), [online] 8(3), pp.13-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231142. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی