برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  20 , شماره  82 ; از صفحه 64 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

نقش عوامل خطر روانشناختي، سن و جنسيت در بروز فيبريلاسيون دهليزي پس از جراحي باي پس عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سمنان، دانشگاه سمنان، گروه روانشناسی بالینی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فيبريلاسيون دهليزي شايع ترين آريتمي پس از جراحي باي پس عروق کرونر است که با برخي عوارض ناخوشايند همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل خطر روانشناختي، سن و جنسيت در بروز فيبريلاسيون دهليزي پس از جراحي باي پس عروق کرونر بود.
روش بررسي: در يک زمينه يابي مقطعي واپس نگر، 317 نفر از افرادي که در مرکز قلب تهران و نيز مرکز جراحي قلب بيمارستان بوعلي تهران تحت عمل جراحي باي پس عروق کرونر قرار گرفتند، به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. از ميان اين نمونه ها پس از جراحي باي پس عروق کرونر، تعداد 89 نفر (28.1 درصد) داراي فيبريلاسيون دهليزي و 228 نفر (71.9 درصد) فاقد فيبريلاسيون دهليزي بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (
DASS-42) جمع آوري و به کمک کاي دو، آزمون تي مستقل و رگرسيون لوجستيک دو مقوله اي به روش ورود همگام باشد، تحليل گرديد.
يافته ها: افسردگي (
OR=4.57استرس (OR=4.49اضطراب (OR=3.61سن (OR=4.77) و جنسيت (OR=2.38) قادر بودند به طور معناداري افراد داراي فيبريلاسيون دهليزي را از افراد فاقد فيبريلاسيون دهليزي پس از جراحي باي پس عروق کرونر تفکيک نمايند (p<0.0001). طبق تببين مدل کامل رگرسيون، 97.2 درصد موارد به درستي طبقه بندي شدند (p<0.05).
نتيجه گيري: افسردگي، استرس، اضطراب به عنوان عوامل خطر روانشناختي و سن و جنسيت به عنوان عوامل خطر زمينه اي در کنار هم در بروز فيبريلاسيون دهليزي پس از جراحي باي پس عروق کرونر سهيم هستند. اين يافته ها داراي پيامدهاي کاربردي در پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از جراحي باي پس عروق کرونر و عوارض نامطلوب آن است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی