برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مولفه هاي شخصيت جامعه پسند و خودشيفتگي بر بهزيستي اجتماعي در ساکنان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مولفه هاي شخصيت جامعه پسند، خودشيفتگي بر بهزيستي اجتماعي ساکنان شهر تهران بود. اين پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش حاضر همه زنان و مردان ساکن شهر تهران در سال 1392 بود، که از اين ميان 200 نفر (100 زن و 100 مرد) با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزيستي اجتماعي کيز، (1998)، پرسشنامه شخصيت جامعه پسند پنر (2002) و پرسشنامه شخصيت خودشيفته راسکين و تري (1988) بودند. در تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که شخصيت جامعه پسند و مولفه هاي آن با بهزيستي اجتماعي رابطه مثبت معنادار (P<0.01) و خودشيفتگي و مولفه هاي آن با بهزيستي اجتماعي رابطه منفي معنادار دارد (P<0.01). همچنين نتايج رگرسيون چندمتغيري نشان داد که شخصيت جامعه پسند و خودشيفته قادر به پيش بيني تقريبا 40 درصد از واريانس بهزيستي اجتماعي هستند. به اين ترتيب 11 فرضيه پژوهش حاضر مورد تاييد قرار گرفت: شخصيت جامعه پسند، هم حسي جهت گيري شده، کمک رساني، شخصيت خودشيفته، اقتدار، خودنمايي، برتري جويي، بهره کشي، محق بودن، خودبسندگي و خودبيني بر بهزيستي اجتماعي تاثير معناداري دارد (P<0.01). با توجه به نتايج پژوهش با کاهش خودشيفتگي در افراد و تقويت شخصيت جامعه پسند در آنها مي توان به ارتقاي بهزيستي اجتماعي آنها کمک کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 442
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی