برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مصرف حاد قره قات (Vaccinium Myrtilus L) بر ريسک فاکتورهاي بيوشيميايي آترواسکلروز در خرگوش هاي نر نيوزلندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تغييرات کميتي ليپيدهاي پلاسما بعد از غذا نقش مهمي در پاتوژنز آترواسکلروز بازي مي کند. وجود ترکيبات آنتي اکسيداني در قره قات ما را برآن داشت تا تاثيرات احتمالي -حمايتي اين گياه را بر روي برخي ريسک فاکتورهاي آترواسکلروز، به دنبال مصرف غذا، در خرگوش هاي هيپرکلسترولميک بررسي نماييم.
روش بررسي: در اين تحقيق مداخله اي تعداد 24 خرگوش نرنيوزيلندي به طور تصادفي به 3 گروه 8 تايي به شرح زير تقسيم شدند: گروه اول رژيم معمولي، گروه دوم رژيم پرکلسترول (1 درصد)، گروه سوم رژيم پر کلسترول و 2 درصد پودر قره قات دريافت کردند. فاکتورهاي گلوکز، توتال کلسترول (
TC)، تري گليسريد (TG)، آپوليپو پروتئين B (ApoBترانس آمينازهاي کبدي (ALT، AST)، ليپو پروتئين با دانسيته پايين (LDL-C) نيترات، نيتريت، فيبرينوژن و فاکتور VII قبل از آزمايش و سه ساعت پس از تيمار، اندازه گيري و در گروه هاي مختلف با استفاده از آزمون واريانس يک طرفه و پس آزمون دانت با يکديگر مقايسه شدند.P<0.05 معني دار تلقي شد.
يافته ها: مصرف پودر قره قات کاهش معني داري را در سطح
LDL-C، توتال کلسترول، آنزيم هاي کبدي (ALT، ASTApoB و و فيبرينوژن نسبت به گروه رژيم پرکلسترول نشان داد (P<0.05). مصرف قره قات تغيير معني داري بر روي ميزان گلوکز، تري گليسريد (TG)، فاکتور VII، نيتريت و نيترات ايجاد نکرد (p>0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده تاثير مثبت مصرف حاد قره قات بر روي برخي از ريسک فاکتورهاي آترواسکلروز در هيپرليپيدمي بعد از غذا مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی