برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 7 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

آثار استرس مزمن شناي اجباري با تعداد جلسات مختلف بر مرحله اينتر فاز و قسمت پاياني فاز 2 در آزمون فرمالين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

مقدمه: استرس آثار دوگانه اي را بر آستانه درد و رفتار افراد متعاقب درد ايفا مي نمايد. استرس حاد سبب بي دردي مي شود درحالي که استرس هاي مزمن در جوندگان باعث پردردي مي شوند. آزمون فرمالين به عنوان مدل درد التهابي داراي سه مرحله مي باشد که آثار استرس مزمن شنا با تعداد جلسات مختلف، بر مراحل مختلف اين آزمون، هنوز ناشناخته باقي مانده است. لذا هدف اين مطالعه بررسي آثار استرس مکرر شنا در تعداد جلسات مختلف پس از ايجاد درد به روش تزريق فرمالين در موش صحرايي نژاد ويستار مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، از آزمون فرمالين (50 ميکروليتر فرمالين 2%) براي ارزيابي آثار استرس مزمن شنا در تعداد جلسات مختلف روي پاسخ به درد استفاده شد. حيوانات در مدت زمان 6 دقيقه در روز در گروه هاي جداگانه و به تعدادروزهاي 3 يا 5 و يا10 روزه تحت استرس شناي اجباري قرار گرفتند و سپس در 24 ساعت پس از آخرين جلسه استرس شنا تزريق فرمالين به پنجه عقبي انجام شد و رفتارهاي دردي مشاهده و ثبت گرديد.
نتايج: استرس در تعداد جلسات 3 روزه در مدت زماني 6 دقيقه بر فاز يک، اينتر فاز و ابتداي فاز 2 بي تاثير بوده و فقط بر مرحله ي پاياني فاز 2 موثر است. اين افزايش به صورت وابسته به تعداد جلسات استرس تفاوت معناداري نمي کند در حالي که استرس مزمن در جلسات 5 و 10 روزه هم بر مرحله ي پاياني فاز 2 و هم بر مرحله اينترفاز موثر است به صورتي که در هر دو مرحله اينترفاز و پاياني فاز 2 افزايش مي يابد و اين افزايش وابسته به افزايش زمان استرس در هر جلسه نمي باشد.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهد که استرس شناي مزمن در تعداد جلسات 3، 5 و 10 روز سبب طولاني شدن رفتارهاي درد شده است و افزايش تعداد جلسات بر رفتار هاي درد در مرحله اينترفاز تاثير معني داري داشته که مي تواند ناشي از اثري طولاني مدت بر مکانيسم هاي تعديلي درد در اين مرحله باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پوزش، س.، و ارمی، ا.، و اژدری زرمهری، ح.، و حیدری اورنجقی، ن.، و قاسمی، ا. (1393). آثار استرس مزمن شنای اجباری با تعداد جلسات مختلف بر مرحله اینتر فاز و قسمت پایانی فاز 2 در آزمون فرمالین. مجله دانش و تندرستی, 9(1), 7-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=229368Vancouver : کپی

پوزش سینا، ارمی الهه، اژدری زرمهری حسن، حیدری اورنجقی نیما، قاسمی المیرا. آثار استرس مزمن شنای اجباری با تعداد جلسات مختلف بر مرحله اینتر فاز و قسمت پایانی فاز 2 در آزمون فرمالین. مجله دانش و تندرستی. 1393 [cited 2021October26];9(1):7-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=229368IEEE : کپی

پوزش، س.، ارمی، ا.، اژدری زرمهری، ح.، حیدری اورنجقی، ن.، قاسمی، ا.، 1393. آثار استرس مزمن شنای اجباری با تعداد جلسات مختلف بر مرحله اینتر فاز و قسمت پایانی فاز 2 در آزمون فرمالین. مجله دانش و تندرستی, [online] 9(1), pp.7-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=229368. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی