برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1393 , دوره  17 , شماره  5 ; از صفحه 867 تا صفحه 878 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش PCR با روش استاندارد MPN جهت تشخيص آلودگي باکتريايي در آب شرب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

زمينه: تشخيص آلودگي ميکروبي آب شرب به روش کشت علاوه بر هزينه بري، زمان بر بوده و بر حسب ميزان آلودگي چند روز به طول مي انجامد. اين درحالي است که شهروندان در اين زمان از آب مورد بررسي استفاده مي نمايند. روش هاي ملکولي داراي حساسيت و سرعت عمل بالايي و زمان عملياتي کمتري هستند. در اين تحقيق روش Multiplex PCR جهت ارزيابي سريع ميکروبي آب از نظر کلي فرم، Ecoli و تشخيص احتمالي باکتري هاي VBNC در آزمايشگاه باکتريولوژي شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي و مرکز تحقيقات سل و عفوني کودکان در فاز عملياتي اجرا گرديد.
مواد و روش ها: تشخيص سريع کلي فرم با کمک آمپلي فيکاسيون ژن هاي
lacZ و uidA در واکنش Multiplex PCR طراحي و اجرا گرديد. 80 نمونه آب شرب شهر اراک شامل 41 نمونه چاه، 36 نمونه شبکه و 3 نمونه مخزن در اين بررسي جمع آوري شده و با استفاده از آمپلي فيکاسيون ژن هاي lacZ و uidA مورد آزمايش Multiplex PCR قرار گرفتند. همچنين آزمايش MPN به عنوان روشي استاندارد و جهت مقايسه يافته ها، روي تمامي نمونه ها انجام شد. روش هاي Multiplex PCR و  MPNروي باکتري استاندارد، باکتري هاي خالص شده از نمونه هاي MPN مثبت و نيز(Certificated Reference Material) CRM ، (سويه مرجع) انجام گرديدند.
يافته ها: در نمونه هاي چاه، شبکه و مخزن، اکثر نمونه ها در هر دو روش نتايج مشابه را نشان دادند. نتيجه
PCR روي باکتري استاندارد، کشت هاي خالص شده نمونه هاي MPN مثبت و CRM نيز تاييد کننده روش PCR بود. پنج نمونه داراي PCR مثبت و نتيجه MPN منفي گزارش شدند. زمان کل عمليات PCR با تغيير فاکتورها به حدود يکصد و پنج دقيقه کاهش يافت.
نتيجه گيري: روش
Multiplex PCR، امکان شناسايي همزمان باکتري هاي کلي فرم کل و اشرشياکلي را در آب آشاميدني فراهم نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 309
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی