برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1393 , دوره  22 , شماره  4 ; از صفحه 1406 تا صفحه 1418 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آزمايشگاهي اثر ويتامين E بر قدرت زيستي، تغييرات مورفولوژيک و القاء تمايز استئوژنيک در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغزاستخوان رت بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ويتامين E به عنوان يک آنتي اکسيدانت قوي نقش مهمي در مهار راديکال هاي آزاد ايفا مي کند. هدف از اين پژوهش، بررسي نقش ويتامين E بر توانايي زيستي، تغييرات مورفولوژيک و القاء تمايز استئوژنيک سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت بالغ است.
روش بررسي: سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان در شرايط استريل با روش فلشينگ، استخراج شدند. پس از پاساژ سوم سلول ها به گروه هاي کنترل و تيمار شده با ويتامين5) E ، 10، 15، 25، 50، 100 و 150 ميکرومولار) براي مدت 21 روز در محيط کشت استئوژنيک حاوي 10% سرم تقسيم شدند. توانايي زيستي سلول ها، ميزان معدني شدن ماتريکس سلولي، ميزان کلسيم خارج و داخل سلولي، فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز، ميزان سنتز و بيان پروتئين هاي استئوپونتين و استئوکلسين و همچنين تغييرات مورفولوژيک سلول ها بررسي شد. داده ها با روش آماري آناليز واريانس يک طرفه و T-test تجزيه و تحليل شد.
نتايج: افزايش معني داري در توانايي زيستي و ميزان معدني شدن ماتريکس سلول ها، فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز، ميزان رسوب کلسيم خارج و داخل سلولي و همچنين ميزان بيان و سنتز پروتئين هاي استئوژنيک، در سلول هاي تيمار شده با ويتامين E در رفتاري وابسته به دوز مشاهده گرديد. علاوه بر اين گستردگي سيتوپلاسم نيز در نمونه هاي تيمار شده با ويتامين E ديده شد.
نتيجه گيري: از آنجايي که ويتامين E افزايش معني داري در توانايي زيستي و تمايز استئوژنيک سلول هاي بنيادي مزانشيم ايجاد مي کند، بنابراين مي تواند جهت افزايش بقا و تمايز سلولي استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی