برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1393 , دوره  22 , شماره  4 ; از صفحه 1371 تا صفحه 1378 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تعيين طول کارکرد يک مرحله مهم در درمان کانال ريشه است. بدين منظور اپکس ياب هاي الکترونيکي استفاده مي شود. اپکس ياب هاي جديد با جريان متناوب عمل کرده و دو عامل مقاومت ويژه و ظرفيت خازني عاج در اصول کارکرد آنها موثر مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن است.
روش بررسي: در اين مطالعه 60 دندان پر مولر دائمي انسان شامل 30 دندان زير 25 سال و 30 دندان بالاي 60 سال جمع آوري شد. سپس 60 نمونه عاج با ابعاد يکسان از سطح مياني ريشه تهيه شد. ميزان ظرفيت خازني مدار ايجاد شده در 3 فرکانس 100HZ، 1KHZ، 10KHZ توسط دستگاه اندازه گيري شدند. جهت مقايسه ميانگين از آزمون هاي آماري آناليز واريانس ANOVA و Mann-Witheny استفاده شد.
نتايج: ميانگين ظرفيت خازني مدار ايجاد شده در دندان هاي زير 25 سال و بالاي 60 سال به ترتيب در فرکانس 60:100HZ و 173، در فرکانس 2.5 :1KHZ و 9.5 و در فرکانس 0.05: 10KHZ و 0.3 نانوفاراد بود. تفاوت بين دو گروه از لحاظ آماري معني دار بود (p=0.000).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر ميزان ظرفيت خازني در دندان هاي جوان و مسن متفاوت بوده و با توجه به تاثير اين عامل در اصول کارکرد اپکس ياب ها ممکن است نياز به کاليبره کردن دستگاه هنگام کاربرد دردندان هاي جوان و مسن باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی