نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1393 , دوره  22 , شماره  5 ; از صفحه 1481 تا صفحه 1494 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: از تاثيرات بلند مدت کودک آزاري و غفلت، شکل گيري طرحواره هاي هيجاني مي باشد. هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت است.روش بررسي: در طرحي نيمه تجربي، تعداد 30 زن داراي سابقه کودک آزاري و غفلت (بر اساس نمره کسب شده در پرسشنامه کودک آزاري و غفلت) و ملاک هاي ورودي پژوهش، انتخاب و به شيوه تصادفي به گروه هاي آزمايش و کنترل گمارده شدند ((n=15. گروه آزمايش، مداخله 13 جلسه اي بر اساس الگوي درماني طرحواره هاي هيجاني دريافت نمود و گروه کنترل در ليست انتظار قرار گرفت. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه کودک آزاري و غفلت، مقياس طرحواره هاي هيجاني ليهي (LESS) و پرسشنامه افسردگي، اضطراب و استرس (DASS-21) به منظور کنترل نقش اضطراب و افسردگي بود. داده ها با روش تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: نتايج نشان داد درمان طرحواره هاي هيجاني منجر به کاهش طرحواره هاي هيجاني«احساس گناه» و «ساده انگاري هيجاني» و افزايش «پذيرش هيجانات» در مرحله پس آزمون و پيگيري شده است. اين تاثيرگذاري بر افزايش «همگاني بودن هيجانات» در مرحله پس آزمون و افزايش «اعتباربخشي هيجاني» و «درک هيجاني» هم در مرحله پيگيري به تاييد رسيد.نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن است درمان طرحواره هاي هيجاني مي تواند به عنوان درماني موثر جهت اصلاح برخي طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانشمندی، س.، و ایزدیخواه، ز.، و کاظمی، ح.، و مهرابی، ح. (1393). اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 22(5), 1481-1494. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=228853Vancouver : کپی

دانشمندی سعیده، ایزدیخواه زهرا، کاظمی حمید، مهرابی حسینعلی. اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1393 [cited 2022May24];22(5):1481-1494. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=228853IEEE : کپی

دانشمندی، س.، ایزدیخواه، ز.، کاظمی، ح.، مهرابی، ح.، 1393. اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 22(5), pp.1481-1494. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=228853. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 373 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی