برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  27 , شماره  1 ; از صفحه 91 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع عملکرد و صفات مورفولوژيکي برخي از ژنوتيپ هاي بادرشبويه .Dracocephalum moldavica L

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اردستان، دانشگاه پیام نور، گروه علوم گیاهی
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات مورفولوژيک در 15 ژنوتيپ بادرشبويه (Dracocephalum moldavica L.) در قالب يک طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. صفات مورفولوژي شامل وزن تر گياه، وزن خشک گياه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه هاي جانبي، تعداد برگ در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد اسانس و درصد اسانس بود. براساس نتايج تجزيه واريانس، اختلاف ژنوتيپ هاي مورد مطالعه براي کليه صفات بجز درصد اسانس در سطح احتمال 1 درصد معني دار بود. ضرايب تغييرات فنوتيپي و ژنوتيپي براي بيشتر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسي دارد. دامنه تغييرات عملکرد اسانس در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي از 0.49 ميلي ليتر در ژنوتيپ خميني شهر تا 0.81 ميلي ليتر در ژنوتيپ بيرجند متغير بود. برآورد ضرايب همبستگي بين صفات نشان داد که عملکرد اسانس با صفات وزن تر گياه، تعداد شاخه هاي جانبي، ارتفاع بوته، وزن خشک و درصد اسانس همبستگي مثبت و بالايي دارد. بر اساس تجزيه خوشه اي 15 ژنوتيپ مورد مطالعه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. ژنوتيپ هاي موجود در گروه اول از لحاظ عملکرد اسانس، وزن تر گياه، وزن خشک گياه، ارتفاع گياه و تعداد شاخه هاي جانبي نسبت به بقيه گروه ها برتري داشتند. نتايج بدست آمده نشان دهنده وجود پتانسيل ژنتيکي بالا در ژنوتيپ هاي بادرشبويه جهت استفاده در برنامه هاي به نژادي و انتخاب نسبت به توليد ارقام با خصوصيات زراعي مطلوب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی