نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تفاوت هاي ابعاد قوس دنداني بين دختران و پسران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: تبديل دندانها از زمان انتهاي دندانداري مختلط به هنگام ابتداي دندانداري دائمي باعث ايجاد تغييراتي در محيط و طول قوس فکي و عمق و عرض قوس دنداني مي گردد. بررسي اين تغييرات و پيش بيني آنها در طراحي طرح درمانهاي ارتودنسي از اهميت بسزايي برخوردار است، بخصوص که اين تغييرات در بين دو جنس متفاوتند. اين مطالعه با هدف بررسي تفاوتها و تغييرات ابعاد و سطح قوس دنداني در بين دختران و پسران ايراني (ساکن شهر قزوين) با اکلوژن نرمال در طول چهار سال پيگيري در شهر قزوين در طي سالهاي 1379 تا 1382 طراحي گرديد.مواد و روشها: اين يک مطالعه توصيفي طولي بر روي 26 نوجوان داراي اکلوژن نرمال با سن 12±1 سال در ابتدا و 16±1 سال در انتهاي مطالعه (12 دختر و 14 پسر) بود. نمونه ها بر اساس تعريف Moyers داراي اکلوژن نرمال بودند. از نمونه ها در سالهاي 1379 و 1382 کست مطالعه تهيه شد. کستها بر اساس روش Proffit تراشيده شدند. دو فتوگرافي از سطح اکلوزال آنها در فاصله 20 سانتي متري نسبت به خط وسط کست تهيه گرديد. پس از سوپرايمپوزيشن دو قوس دنداني بر روي خط وسط کست و ثبت بر اساس بهترين تطابق لبه هاي اينسايزال و کاسپ مزيوباکال مولر اول، تغييرات عرض و طول ناحيه دندان نيش و آسياي اول دائمي بر اساس جنسيت بيمار محاسبه شد. تغييرات در شکل و سطح قوس دنداني نيز مطالعه شد. ميانگين، انحراف معيار و فاصله اطمينان نقاط شاخص تحت بررسي در هر جنس محاسبه گرديد و با استفاده از آزمون t تفاوت آنها محاسبه شد. يافته ها: در تمامي موارد اندازه و سطح قوس دنداني در پسران بزرگتر بود که تفاوتها با افزايش سن افزايش يافت. در هر دو فک عرض ناحيه آسياي اول در پسران افزايش و در دختران کاهش نشان داد. در فک بالا کاهش عمق در ناحيه دندان نيش تنها در پسران مشاهده شد. نتيجه گيري: تفاوت معني داري بين ابعاد و سطح قوس دنداني مزيال بين دختران و پسران وجود دارد که هنگام طراحي درمانهاي ارتودنسي بايد در نظر گرفته شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پدیسار، پ.، و نوری، م.، و عدالت، آ.، و ولی پور، ب. (1383). تفاوت های ابعاد قوس دندانی بین دختران و پسران. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 22(4 (ضمیمه)), 76-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22788Vancouver : کپی

پدیسار پرویز، نوری مهتاب، عدالت آزاده، ولی پور بهنام. تفاوت های ابعاد قوس دندانی بین دختران و پسران. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1383 [cited 2022August07];22(4 (ضمیمه)):76-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22788IEEE : کپی

پدیسار، پ.، نوری، م.، عدالت، آ.، ولی پور، ب.، 1383. تفاوت های ابعاد قوس دندانی بین دختران و پسران. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 22(4 (ضمیمه)), pp.76-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22788. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 191 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی