برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  8 , شماره  30 ; از صفحه 155 تا صفحه 182 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و شناسايي عوامل موثر بر معنويت سازماني در بيمارستان شهيد صدوقي يزد: رويکرد اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: معنويت مفهومي بسيار گسترده است که هر کس با توجه به اعتقادات، باورها و ارزش هاي شخصي، تفسيري متفاوت از ديگري از آن بعمل مي آورد. برخي ريشه اي دين محور براي معنويت قائلند و برخي ديگر معتقدند که معنويت ارتباطي با دين نداشته و بسيار گسترده تر از آن است. از آنجا که معنويت در جامعه ايراني ما مبتني بر دين است و آموزه هاي دين اسلام شکل دهنده معنويت است و با توجه به اينکه معنويت در سازمان ها مي تواند بستر مناسبي براي رشد همه جانبه فردي و سازماني را فراهم کند، اين پژوهش با هدف بررسي و شناسايي عوامل موثر بر معنويت سازماني با توجه به الگوهاي ملي و ديني، انجام گرفت.
روش: روش پژوهش مورد استفاده از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها توصيفي - پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي کارکنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1392 بودند (
N=351) که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده 183 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوري داده بوسيله پرسشنامه اي محقق ساخته روا و پايا شده، انجام شد. داده ها از طريق آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که 10 عامل فضائل، فضاي معنوي، محتوايي، ساختاري، رهبري، فرهنگي، خلاقيت، ايمان، انگيزش و اجتماعي به عنوان عوامل موثر بر معنويت سازماني به شمار مي روند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، مي توان نتيجه گيري کرد که هر 10 عامل (اگرچه با درجات متفاوت) به منظور پياده سازي معنويت سازماني در بيمارستان ها متناسب با مقتضيات فرهنگ ايراني و مباني دين اسلام مهم مي باشند. لذا لازم است تا مسوولين و سياستگذاران بيمارستان ها برنامه ريزي هاي مناسبي را براي حفظ و تقويت اين عوامل در بين کارکنان فراهم کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی