نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  8 , شماره  29 ; از صفحه 11 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

چگونگي تعامل اساتيد در محيط هاي آموزش باليني از ديد دانشجويان پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: از آنجا که تاثير آموزش محيط باليني بيشتر از برنامه درسي آموزش نظري است و از آنجا که دانشجويان آنچه را كه اساتيدشان انجام مي دهند، تكرار مي كنند نه آنچه را كه اساتيدشان مي گويند چگونگي تعامل استاد در محيط هاي آموزش باليني از ديد دانشجوي پزشکي، با عنايت به نقش الگويي استاد در انتقال ويژگي هاي حرفه اي گري پزشکي به دانشجوي خود، موضوع ارزشمندي براي بررسي است. از اين رو پژوهش حاضر، ابعاد تعامل پنج گانه استاد طي برنامه درسي باليني را از ديد دانشجويان، بررسي و رتبه بندي نموده است.روش: توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري نيز کليه دانشجويان کارآموز و کارورز دانشگاه شاهد در سال 2-91 بودند (n=175) که حسب فرمول کوکران و جدول کرجسي و مورگان، 123 نفر نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سنجش ابعاد تعاملي استاد پزشكي بود که روايي صوري و محتوايي آن حسب نظر متخصصان و پايايي آن نيز طي آلفاي کرانباخ برابر با 0.95 بود.يافته ها: ميانگين پايين تر از متوسط، تعامل استاد با دانشجو (2.63) و نيز ميانگين بالاتر از متوسط تعامل استاد با بيمار (3.29) در برنامه درسي باليني، معنادار بوده است، ولي ميانگين نحوه تعامل استاد با همكار (3.16)، با مردم (2.95) و با خود (3.00)، غير معنادار بود. رتبه بندي استنباطي ميانگين ابعاد تعامل استاد، به ترتيب با بيمار (3.72)، همکار (3.44)، خود (3.18)، مردم (2.71) و دانشجو (1.95) بوده است (p£0.05).نتيجه گيري: ضرورت تقويت دانش و مهارت عملي تعامل استاد پزشکي به خصوص با دانشجوي خود و نيز با مردم، با خود و با همکار مبين توجه صرف استاد به تعامل مطلوب صرف با بيمار در محيط هاي آموزش باليني است. تعامل کم تر از ميانگين با دانشجو، مي تواند، ناخواسته منشا آموزش هايي نامناسب از سوي استاد براي دانشجوي باليني باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدیان، م. (1393). چگونگی تعامل اساتید در محیط های آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی. اخلاق پزشکی, 8(29), 11-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227570Vancouver : کپی

احمدیان مینا. چگونگی تعامل اساتید در محیط های آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی. اخلاق پزشکی. 1393 [cited 2022May25];8(29):11-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227570IEEE : کپی

احمدیان، م.، 1393. چگونگی تعامل اساتید در محیط های آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی. اخلاق پزشکی, [online] 8(29), pp.11-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227570. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی