برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  8 , شماره  25 ; از صفحه 113 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر در رضايتمندي روستاييان از جابجايي هاي فضايي، مکاني روستاها (مطالعه موردي: روستاي چهارمحل، شهرستان رودبار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي روستاييان در جابجايي هاي فضايي، مکاني روستاها در طي سال هاي 1385-1369 به انجام رسيده است. اين تحقيق از نوع پيمايشي است که به روش توصيفي - تحليلي و همبستگي در روستاي چهارمحل از توابع بخش خورگام شهرستان رودبار استان گيلان به عمل آمده است. براي انجام اين تحقيق از دو روش مطالعات کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه سرپرستان 720 خانوار روستاي چهارمحل مي باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 251 نفر تعيين شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري، متغيرهاي متعددي و بصورت متقاطع و دو به دو مورد آزمون قرار گرفتند که براي محاسبه رابطه بين متغيرها از آزمون کاي اسکوئر و براي بررسي شدت رابطه بين آن ها ازآزمون Cramer’s v (به دليل غير پارامتري بودن) استفاده شده است. نتايج حاصل از مقادير بدست آمده در سطح معناداري با مقدار sig=0.000 و وجود شدت رابطه با ميزان Cramer's v=0.000 در اغلب آزمون هاي بعمل آمده رضايت اهالي روستاي چهارمحل ازجابجايي فضايي و مکاني و ادغام صورت گرفته، حاصل اقدامات مختلفي از جمله شکل گيري ساختار اقتصادي و شغلي در منطقه، برخورداري از امکانات و خدمات زيربنايي، ساخت مساکن با مصالح بهتر، اجراي طرح هادي، افزايش درآمد روستاييان و جلب مشارکت روستاييان بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی