برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين تنوع مولکولي و بررسي جمعيتي ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) مهاجر به تالاب انزلي و رودخانه شيرود با روش ژنتيک مولکولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده آبزی پروی آبهای داخلی، بندر انزلی، ایران
 
چکیده: 

با توجه به اهميت اقتصادي اين ماهي، ساختار ژنتيکي و جمعيتي آن در اين دو منطقه با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور تعداد 50 نمونه ماهي سفيد از هر منطقه صيد (جمعا 100 نمونه) و بافت باله دمي آنها پس از برش داخل الکل 96 درجه جمع آوري و DNA ژنومي آنها استخراج شد. جهت انجام واکنش هاي زنجيره اي پليمراز (PCR) از 10 جفت آغازگر استفاده شد که همگي توليد باندهاي چندشکلي نمودند. در نتايج حاصله 191 الل بدست آمد که بيشترين تعداد الل (18) متعلق به جايگاه هاي ژني Ca1 و Ca3 و کمترين تعداد الل (2) در جايگاه ژني MFW1 بود. بر اساس ميانگين تعداد الل در هر جايگاه ژني و هتروزايگوسيتي مشاهده شده بين نمونه هاي دو منطقه، تفاوت آماري معني دار نبود (P>0.05) شاخص Fst که تفاوت جمعيتي را نشان مي دهد بين نمونه هاي دو منطقه 0.056 محاسبه شده و معني دار بود (P<0.01). نمونه هاي دو منطقه در اکثر جايگاه هاي ژني با آزمون هاردي واينبرگ (HW) در تعادل نبودند. فاصله ژنتيکي محاسبه شده بين دو جمعيت در حد بالايي بود (0.407). نتايج بدست آمده از اين بررسي نشان داد که ماهي سفيد تالاب انزلي و رودخانه شيرود هر يک جمعيت مستقلي مي باشند. بنابر اين حفظ تنوع ژني و اجراي برنامه هاي مديريتي شيلاتي مبني بر ازدياد ذخاير هر يک از اين جمعيت ها بايستي مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی