برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي تکاليف تعاملي الکترونيکي طراحي شده بر يادگيري مهارت هاي زبان انگليسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير تکاليف تعاملي الکترونيکي طراحي شده بر يادگيري الکترونيکي مهارت هاي زبان انگليسي است که بدين منظور از روش تحقيق نيمه آزمايشي، داراي طرح پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش 300 نفر زبان آموز آموزش الکترونيکي کانون زبان ايران در دوره بهار 1391 بوده است که از اين تعداد، 32 نفر با سطح زباني Elementary 2 به عنوان مشارکت کنندگان انساني انتخاب و به صورت تصادفي، در دو گروه آزمايش و کنترل، جاگذاري شدند. سپس تکاليف تعاملي الکترونيکي توسط محققان و با هدايت و نظارت مسوولان کانون زبان طراحي شده است و به مدت يک ترم تحصيلي در اختيار گروه آزمايش قرار داده شد. در پايان ترم تحصيلي، به وسيله آزمون استاندارد کانون زبان که داراي پايايي قابل قبولي است، اطلاعات مربوط به مهارت هاي آموخته شده فراگيران هر دو گروه جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي (فراواني و ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون t براي دو گروه مستقل) تحليل شد که نتايج حاکي از تاثير مثبت و معنادار تکاليف تعاملي طراحي شده بر مهارت هاي واژگان، دستور زبان و درک مطلب فراگيران گروه آزمايش است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی