برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان پرخاشگري بين دو گروه موزيک و غيرموزيک نيروي انتظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اعصاب و روان، بیمارستان ولى عصر (عج) ناجا
 
چکیده: 

مقدمه: در مجموعه اي مانند پليس که هر يک از نيروها به عنوان سرمايه هاي آن سازمان محسوب مي شود تاثيرات آلودگي صوتي مي تواند به نابهنجاري هاي رفتاري نظير پرخاشگري منجر شود که اين مساله مي تواند زمينه ساز بروز فرسايش خدمتي شود. از اين رو مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان پرخاشگري افراد شاغل در گروه موزيک نيروي انتظامي با افرادي است که به موزيک اشتغال ندارند، انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقايسه اي بوده و تست هاي پژوهش بر روي تمامي اعضاي شاغل در گروه موزيک دانشگاه علوم انتظامي (42 نفر) اعمال گرديد. جهت دستيابي به گروه شاهد، پس از همتاسازي گروه مذکور 42 نفر به عنوان گروه مقايسه و انتخاب شدند. ابزار اصلي گردآوري داده ها پرسشنامه پرخاشگري باس و پري بود که به همراه پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي در اختيار افراد نمونه قرار داده شد. داده هاي جمع آوري شده سپس با استفاده از آزمون تي و همبستگي پيرسون با نرما فزار 20
SPSS تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در اين مطالعه مشاهده شد که نمره کلي پرخاشگري اعضاي گروه موزيک نسبت به ساير گروه هاي ستادي به طور معناداري بالاتر است. اين اختلاف در مورد چهار خرده مقياس پرخاشگري فيزيکي، پرخاشگري کلامي، خشم و خصومت نيز به دست آمد (
p=0.001). همچنين نتايج آزمون همبستگي پيرسون نيز نشان داد که ميان سابقه کار و ميزان پرخاشگري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (p=0.011). به عبارت ديگر با افزايش سابقه کاري افراد در گروه موزيک، ميزان پرخاشگري آن ها نير بيشتر مي شود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده در اين مطالعه بيانگر اهميت تاثير مواجهه با صداي بالا بر بروز تغييرات رفتاري مانند پرخاشگري در اعضاي گروه موزيک مي باشد. برنامه ريزي و اتخاذ تدابيري جهت کاهش و کنترل مواجهه اين گروه از افراد با اين عامل استرس زاي محيطي بسيار ضروري و لازم مي باشد. اقداماتي از قبيل تخصيص فضاي مناسب جهت تمرين و ايجاد فضاي آکوستيک، زمان بندي صحيح براي کار و استراحت و مداخلات روانشناختي جهت کاهش ميزان پرخاشگري و افزايش سازگاري در محيط کار از جمله راهکارهاي پيشنهادي جهت تحقق اين هدف مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کمالی، م.، و فروتن، م.، و براری، م.، و پناهی، ه. (1391). مقایسه میزان پرخاشگری بین دو گروه موزیک و غیرموزیک نیروی انتظامی. طب انتظامی, 1(1 (مسلسل 3)), 170-175. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227220Vancouver : کپی

کمالی محمدرضا، فروتن مصطفی، براری مصطفی، پناهی هادی. مقایسه میزان پرخاشگری بین دو گروه موزیک و غیرموزیک نیروی انتظامی. طب انتظامی. 1391 [cited 2021April11];1(1 (مسلسل 3)):170-175. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227220IEEE : کپی

کمالی، م.، فروتن، م.، براری، م.، پناهی، ه.، 1391. مقایسه میزان پرخاشگری بین دو گروه موزیک و غیرموزیک نیروی انتظامی. طب انتظامی, [online] 1(1 (مسلسل 3)), pp.170-175. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227220>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی