برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تناوب ارقام مختلف گياه تله تربچه روغني (Rhaphanus sativus) بر خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند (Beta vulgaris) و کاهش شدت بيماري ريزومانيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تناوب ارقام مختلف گياه تله تربچه روغني (Rhaphanus sativus oleifer) بر خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند رقم زرقان و کاهش شدت بيماري ريزومانيا، اين تحقيق به صورت طرح مربع لاتين با پنج تکرار در زمين آلوده به عامل بيماري ريزومانيا به مدت سه سال (1388-1390) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي زرقان اجرا شد. در سال هاي 1388 و 1389 اقدام به کشت چهار رقم گياه تله با تيمارهاي پنج گانه: شاهد (بدون کاشت گياه تله)، گياه تله رقم Adagio، گياه تله رقم Luna، گياه تله رقم Colouel و گياه تله رقم Accent گرديد. سال هاي 1389 و 1390 محل کشت هر کدام از گياهان تله به کشت چغندرقند رقم زرقان اختصاص يافت. پس از برداشت چغندرقند صفات کمي و کيفي و همچنين شدت آلودگي بررسي گرديد. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که با کشت ارقام مختلف گياه تله در زمين آلوده به ريزومانيا هيچ کدام از صفات کيفي اندازه گيري شده در رقم زرقان اختلاف معني دار آماري نداشتند، ولي بر اساس آزمون فريدمن شدت بيماري در کرت هايي که ارقام مختلف تربچه روغني کشت شده بود اختلاف معني دار آماري در سطح احتمال 5% داشت به طوري که در کرت هاي که گياه تله Luna و Accent کشت شده بود ميانگين نمره بيماري به ترتيب 1.85 و 2.5 بود که در مقايسه با ديگر تيمارها شدت آلودگي کمتري مشاهده شد. بيوماس توليد شده در ارقام گياه تله Accent و Luna کمتر از دو رقم ديگر بود و تاثيرگذاري اين دو بر کاهش بيماري مشهود بود به طوري که اثر ارقام گياه تله کشت شده نسبت به حالت نکاشت (بدون کشت گياه تله) بر عملکرد ريشه و عملکرد شکر در رقم زرقان مشهود بود. در حالت نکاشت به شدت عملکرد ريشه و شکر کاهش داشت. در کرت شاهد که هيچ گياه تله اي کشت نشده بود رقم زرقان کمترين عملکرد ريشه (36.65 تن در هکتار) و عملکرد شکر (6.28 تن در هکتار) را به خود اختصاص داد. با توجه به نتايج مي توان اظهار داشت با دوره هاي تناوب بيش از دو سال در کنار استفاده از ارقام نسبتا متحمل چغندرقند مي توان از گياهان تله تربچه روغني به عنوان کاهش دهنده تکثير ويروس و افزايش کميت در گياه چغندرقند استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شریفی، م.، و صادق زاده حمایتی، س.، و اشرف منصوری، غ. (1392). اثر تناوب ارقام مختلف گیاه تله تربچه روغنی (Rhaphanus sativus) بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) و کاهش شدت بیماری ریزومانیا. گیاه پزشکی, 5(1 (پیاپی 14)), 71-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227194Vancouver : کپی

شریفی مستانه، صادق زاده حمایتی سعید، اشرف منصوری غلامرضا. اثر تناوب ارقام مختلف گیاه تله تربچه روغنی (Rhaphanus sativus) بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) و کاهش شدت بیماری ریزومانیا. گیاه پزشکی. 1392 [cited 2021April14];5(1 (پیاپی 14)):71-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227194IEEE : کپی

شریفی، م.، صادق زاده حمایتی، س.، اشرف منصوری، غ.، 1392. اثر تناوب ارقام مختلف گیاه تله تربچه روغنی (Rhaphanus sativus) بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) و کاهش شدت بیماری ریزومانیا. گیاه پزشکی, [online] 5(1 (پیاپی 14)), pp.71-81. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227194>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی