برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل پيش برنده توسعه بيوتکنولوژي در بخش کشاورزي ايران از ديدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان البرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 
چکیده: 

هدف کلي اين تحقيق توصيفي، همبستگي، شناسايي عوامل پيش برنده توسعه بيوتکنولوژي در بخش کشاورزي ايران است. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. جامعه آماري موردنظر شامل کليه کارشناسان بخش کشاورزي استان البرز است (N=196) که از اين ميان، تعداد 126 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي تناسبي به عنوان نمونه آماري با استفاده از جدول کرجسي و مورگان انتخاب شدند و در نهايت، 123 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (n=123). يافته هاي توصيفي تحقيق نشان دادند که سازگاري مهم ترين شاخص توسعه بيوتکنولوژي در بخش کشاورزي ايران است. همچنين، اين نتايج نشان دادند که عوامل اقتصادي، اطلاع رساني، آموزشي-ترويجي و دولت و سياست گذاري هاي آن مهم ترين عوامل پيش برنده توسعه بخش کشاورزي ايران هستند. نتايج حاصل از يافته هاي استنباطي نشان داد که بين برخي از عوامل پيش برنده توسعه بيوتکنولوژي با ميزان توسعه بيوتکنولوژي در بخش کشاورزي ايران رابطه معني داري وجود دارد. در آزمون رگرسيون چندگانه خطي عوامل اقتصادي، آموزشي-ترويجي و خصوصي سازي» توانايي تبيين 30.32 درصد از تغييرات متغير توسعه بيوتکنولوژي در بخش کشاورزي ايران را دارا مي باشند که عامل آموزشي-ترويجي بيشترين نقش را دارا بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی