نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 77 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مرتبط با مصرف غذاهاي آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتني بر جمعيت (رفتار تغذيه اي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
 
چکیده: 
زمينه و هدف: افزايش قابل توجهي در مصرف غذاهاي آماده يا فست فودها در دهه هاي اخير ديده شده است. درنتيجه استفاده زياد از اين غذاهاي پرکالري و چرب و عدم تعادل بين انرژي دريافتي و مصرفي، شانس ابتلا به ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي در افراد به شدت افزايش داده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با مصرف غذاي آماده در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گرفت.مواد وروش ها: پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي بود. جامعه آماري را 600 نفر مصرف کننده غذاهاي آماده تشکيل داد. روش نمونه گيري ترکيبي از تصادفي خوشه اي و آسان در دسترس بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش علل گرايش مردم به مصرف غذاهاي آماده بود. روايي پرسشنامه توسط متخصصين و پايايي آن در مرحله مطالعه اوليه (پايلوت) مورد تائيد قرار گرفت. براي تفسير داده ها از نرم افزار SPSS16 و روش هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، تعداد و درصد) و تحليلي ( ANOVAو کاي اسکوئر دو) استفاده شد. همچنين P<0.05 ازنظر آماري معنادار تلقي گرديد.يافته ها: در اين مطالعه 52% افراد مرد بوده و 303 نفر (50.5%) از بين غذاهاي آماده پيتزا را ترجيح داده بودند. در افراد زير 25 سال مصرف غذاهاي آماده بيشتر از ساير گروه هاي سني ديده شد. افراد تحصيل کرده دانشگاهي بيشتر از ساير مقاطع تحصيلي مصرف کننده غذاهاي آماده بودند.نتيجه گيري: مصرف غذاهاي آماده در افراد جوان و داراي تحصيلات دانشگاهي بيشتر ديده شد. شايد محل سکونت، تحصيلات، وضعيت اشتغال در نوع مصرف غذاهاي آماده و همچنين تکرار مصرف اين غذاها دخيل باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دادیپور، س.، و مدنی، ع.، و قنبرنژاد، ا.، و صفری مرادی، ع.، و امانی، ف.، و حسینی، م.، و یگانه، ح. (1393). عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت (رفتار تغذیه ای). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 2(2), 77-86. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227139Vancouver : کپی

دادیپور سکینه، مدنی عبدالحسین، قنبرنژاد امین، صفری مرادی علی، امانی فیروز، حسینی مرضیه، یگانه حمیده. عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت (رفتار تغذیه ای). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1393 [cited 2022May24];2(2):77-86. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227139IEEE : کپی

دادیپور، س.، مدنی، ع.، قنبرنژاد، ا.، صفری مرادی، ع.، امانی، ف.، حسینی، م.، یگانه، ح.، 1393. عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت (رفتار تغذیه ای). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 2(2), pp.77-86. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227139. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی