برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سلامت به عنوان يکي از متاپارادايم هاي اصلي نظريه هاي بهداشتي در کنار مفاهيم انسان و محيط قرار دارد. سلامت داراي ابعاد عيني و ذهني است که متاسفانه به بعد ذهني آن کمتر توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان انجام گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي است که روي 314 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان، که به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزيستي ذهني است که خود داراي پرسشنامه استاندارد رضايت از زندگي و مقياس عاطفه مثبت و منفي است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري
SPSS21 استفاده گرديد.
يافته ها: ميزان احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان در بعد شناختي بالا و در بعد عاطفي پايين مي باشد و بين عاطفه مثبت با نيمسال تحصيلي دانشجويان رابطه منفي معناداري وجود دارد
(p<0.05). از طرف ديگر، بين عاطفه منفي و جنسيت و بين وضعيت تاهل و رضايت از زندگي نيز رابطه معناداري وجود دارد(p<0.05) .
نتيجه گيري: به طور کلي ميزان احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان متوسط است. اين در حالي است که احساس ذهني بهزيستي مناسب در ابعاد شناختي و عاطفي براي نقش آفريني آن ها ضرورتي انکارناپذير است. بنابراين، توجه به ابعاد شناختي و عاطفي احساس ذهني بهزيستي و عوامل موثر بر آن در اين قشر مهم و آينده ساز از اهميت شاياني برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی