برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 155 تا صفحه 165 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کادميم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ تحت شرايط آبکشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر کادميم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک ژنوتيپ هاي گلرنگ، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و در محيط آبکشت در گلخانه آموزشي و پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1391 اجرا گرديد. چهار سطح کادميم (شاهد (صفر)، 5.1، 3 و 5.4 ميلي گرم در ليتر) و شش ژنوتيپ گلرنگ (اراک 2811، کوسه، نبراسکا،C111، K12 و S149 ) به عنوان فاکتورهاي آزمايشي در نظر گرفته شدند. پارامترهاي تعداد برگ در گياه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، حجم ريشه، وزن خشک بخش هوايي و ريشه و غلظت کادميم در ريشه و بخش هوايي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش سطح کادميم محلول غذايي، تاثير منفي کادميم بر ويژگي هاي مختلف آشکارتر شد. اعمال تيمار 5.4 ميلي گرم در ليتر کادميم باعث کاهش 2.61، 5.37 و 8.71 درصدي در طول ريشه، تعداد برگ و حجم ريشه و افزايش حدود 52 و 156 برابري ميزان غلظت کادميم در شاخساره و ريشه نسبت به تيمار شاهد شد. غلظت کادميم شاخساره در تمامي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه کمتر از غلظت اين عنصر در ريشه بود. از نتايج اين آزمايش مي توان چنين نتيجه گيري نمود که کادميم سبب تغيير جدي در ويژگي هاي فيزيولوژيک و رشد گلرنگ گشته و بين ژنوتيپ هاي گلرنگ از اين نظر تفاوت وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی