برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 519 تا صفحه 526 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتي- درماني در زمينه مراقبت هاي پيش بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مراقبت هاي قبل از بارداري جزء مراقبت هاي ادغام يافته با مراقبت هاي بارداري و جزء وظايف پرسنل بهداشتي محسوب مي شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد کارکنان در مورد مراقبت هاي قبل از بارداري در مراکز بهداشتي درماني شهرستان خوي، انجام گرفته شده است. پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي و مقطعي است که جامعه پژوهش آن را کليه کارکنان بهداشتي درماني شهرستان خوي که به صورت سرشماري انتخاب شده بودند (218 نفر) تشکيل مي دادند. داده ها به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه (شامل مشخصات جمعيت شناختي، سوالات مربوط به آگاهي، نگرش و عملکرد) گردآوري شد. 167 نفر (77 درصد) به پرسشنامه پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و همچنين آزمون X2 تحليل شد. پزشکان، کاردانان و بهورزان به ترتيب با (63.6%)، (69%) و (74.6%) آگاهي متوسط و 66.7% کارشناسان بهداشت خانواده آگاهي خوبي در اين زمينه داشتند. همه گروه ها نگرش مثبتي به مراقبت هاي قبل از بارداري داشتند. حدود 70% پزشکان و 75% کارشناسان بهداشت خانواده عملکرد ضعيف در انجام مراقبت هاي قبل از بارداري داشتند. اکثريت ماماهاي پزشک خانواده (64.7%) و بهورزان (52.4%) عملکرد متوسطي در اين زمينه داشتند. بين مدرک تحصيلي واحدهاي مورد پژوهش با دانش، عملکرد و نگرش آنها در زمينه مراقبت هاي قبل از بارداري ارتباط آماري معني داري مشاهده شد. (p<0.05) آموزش کارکنان، زمينه سازي جهت کاربردي نمودن اطلاعات و نيز افزايش حساسيت کارکنان و ساير افراد درگير در ارائه خدمات مامايي و بهداشت نسبت به مراقبت قبل از بارداري مي تواند باعث ارتقاء خدمات در اين زمينه شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بایرامی، ر.، و ابراهیمی پور، ح.، و ابراهیمی، م.، و فروتنی، م.، و نجف زاده، ب. (1392). آگاهی, نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی- درمانی در زمینه مراقبت های پیش بارداری. پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH), 3(4), 519-526. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226874Vancouver : کپی

بایرامی رقیه، ابراهیمی پور حسین، ابراهیمی مرضیه، فروتنی محمدرضا، نجف زاده بلال. آگاهی, نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی- درمانی در زمینه مراقبت های پیش بارداری. پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH). 1392 [cited 2022January21];3(4):519-526. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226874IEEE : کپی

بایرامی، ر.، ابراهیمی پور، ح.، ابراهیمی، م.، فروتنی، م.، نجف زاده، ب.، 1392. آگاهی, نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی- درمانی در زمینه مراقبت های پیش بارداری. پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH), [online] 3(4), pp.519-526. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226874. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی