برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 504 تا صفحه 513 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده در کاهش قصد مصرف سيگار در دانش آموزان دبيرستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اعتقادات و باورهاي مرتبط به سيگار کشيدن مي تواند به عنوان يکي از مهمترين پيش زمينه هاي رفتار سيگار کشيدن در ميان نوجوانان مطرح باشد. در آسيا و خاورميانه شيوع مصرف سيگار در حال افزاش مي باشد بخصوص در ميان نوجوانان. هدف مطالعه حاضر تاثير مداخله آموزشي بر مبناي تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيشگيري از مصرف سيگار در دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين بود. در اين مطالعه مداخله اي شاهددار تصادفي 150 نفر از دانش آموزان دبيرستاني پايه اول شهر قزوين از طريق روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار مطالعه يک پرسشنامه خود ساخته بود که متغيرهاي دموگرافيک و سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده را مد نظر قرار مي داد. از دانش آموزان خواسته شد تا در مرحله اول پرسشنامه فوق را تکميل کنند. سپس دانش آموزان بطوري تصادفي و بر اساس مدارس آنها به دو گروه آزمون کنترل تقسيم شدند. براي گروه آزمون برنامه آموزشي بر اساس سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده و در 4 جلسه 60-45 دقيقه اي در فاصله زماني 3 هفته طراحي شد. دانش آموزان حاضر در گروه کنترل هيچگونه مداخله اي دريافت نکردند. داده ها در 2 مقطع زماني قبل و 3 ماه پس از آموزش گردآوري شد. ميانگين سني دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه حاضر 15.3±0.62 بود. نتايج نشان داد که 7.6 و 0.9 درصد از پدرها و مادرها به ترتيب سيگاري هستند. بين دو گروه آزمون و کنترل از حيث متغيرهاي دموگرافيک (مانند تحصيلات والدين، وضعيت اشتغال پدر و مادر، محل سکونت و وضعيت اقتصادي) اختلاف معناداري وجود نداشت. مداخله آموزشي اجرا شده براي گروه آزمون توانست منجر به افزايش نگرش، هنجار انتزاعي، کنترل رفتاري متصور و قصد رفتاري جهت پيشگيري از استعمال سيگار در گردد. اين درحالي بود که در گروه کنترل هيچگونه افزايش معني داري از لحاظ سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده مشاهده نشد. همچنين، ميانگين نمره رفتار در گروه آزمون در مرحله بعد از مداخله نسبت به مرحله قبل از مداخله به طور معناداري افزايش يافته است اما تفاوت معناداري در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله ملاحظه نگرديد. مداخله پيشگيري از استعمال سيگار در مدراس بر مبناي تئوري رفتار برنامه ريزي شده، در سنين نوجواني در پيشگيري از استعمال سيگار نقشي بسيار مهم و اساسي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی زیدی، ع.، و پاکپورحاجی آقا، ا. (1392). بررسی اثر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کاهش قصد مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانی. پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH), 3(4), 504-513. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226868Vancouver : کپی

محمدی زیدی عیسی، پاکپورحاجی آقا امیر. بررسی اثر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کاهش قصد مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانی. پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH). 1392 [cited 2022January27];3(4):504-513. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226868IEEE : کپی

محمدی زیدی، ع.، پاکپورحاجی آقا، ا.، 1392. بررسی اثر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کاهش قصد مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانی. پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH), [online] 3(4), pp.504-513. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226868. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی