برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك دنداني در روزه داران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهميت پلاک دنداني و تاثير آن بر بيماريهاي پريودنتال و همچنين عدم اطلاع در مورد تاثير مسواک زدن ظهر هنگام با و بدون دندان در کنترل ميزان پلاک دنداني در روزه داران اين تحقيق با هدف بررسي تاثير مسواک زدن ظهر هنگام با و بدون خمير دندان در روزه داران در کنترل پلاک دنداني انجام شد.
مواد و روشها: تحقيق به روش تجربي و از نوع کارآزمايي باليني کنترل شده مقطعي انجام شده تکنيک آن معاينه، مصاحبه و تکميل فرم اطلاعاتي بود. تحقيق بر روي 60 نفر (27 مرد و 33 زن) با محدوده سني 60-18 سال با متوسط سني
39±1 سال که به طور مستمر به بخش پريو دنتيکس دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مراجعه نمودند انجام شد. تحقيق طي 2 در مرحله گروه الف مربوط به سال 1381 که با خمير دندان مسواک مي زدند و گروه ب مربوط به سال 1382 که بدون خمير دندان مسواک مي زدند انجام گرفت.
در اين مطالعه از گروه شاهد و مورد استفاده شد که گروه شاهد ظهر هنگام مسواک نمي زدند و گروه مورد ظهر هنگام با و بدون خمير دندان مسواک مي زدند. 3 مرحله ايندکس پلاک از افراد گرفته شد. مرحله اول يک هفته قبل از شروع ماه رمضان بود و عمل پاليش کردن دندانها پيش از شروع مطالعه در اين زمان در تمامي گروهها انجام شد. مرحله دوم ايندکس گيري پلاک پس از خاتمه ده روز اول ماه رمضان و مرحله سوم پس از خاتمه ده روز دوم ماه رمضان بود. تغييرات ايندکس پلاک در گروههاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون آماري
Paired t test مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتيجه آزمون در مورد گروههاي مورد (تجربي) تفاوت معني داري را در کاهش ميزان پلاک دنداني نشان داد
(P<0.0001). همچنين نتيجه آزمون در مورد گروههاي شاهد به جز يک مورد در بقيه گروهها تفاوت معني داري را در افزايش ميزان پلاک دنداني نشان داد (P<0.0001).
نتيجه گیری: مقايسه تغييرات بين گروه هاي مورد الف و مورد ب از طريق آزمون آماري
t test انجام شد که نتايج حاصله تاثير چشمگيري را در کاهش ميزان پلاک دنداني در افرادي که به همراه خمير دندان ظهرها مسواک زدند نشان داد. کاهش ميزان پلاک دنداني در افرادي که بدون خمير دندان ظهر هنگام مسواک زدند ميزان قابل توجهي نبود (P<0.0001).
1. مسواک زدن ظهر هنگام بدون خمير دندان سبب کاهش ميزان پلاک ميکروبي مي گردد هر چند که اين کاهش کم بود.

2. مسواک زدن ظهر هنگام به همراه خمير دندان سبب کاهش ميزان پلاک ميکروبي بطور چشمگيري مي گردد.

3. عدم مسواک زدن ظهر هنگام در افراد روزه دار سبب افزايش ميزان پلاک ميکروبي مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

مقدس، ح.، و بهرام، ع. (1384). بررسی تاثیر مسواک زدن ظهر هنگام در کنترل پلاک دندانی در روزه داران. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 23(2 (پی در پی 64)), 313-323. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22682Vancouver : کپی

مقدس حمید، بهرام عاطفه. بررسی تاثیر مسواک زدن ظهر هنگام در کنترل پلاک دندانی در روزه داران. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1384 [cited 2021April20];23(2 (پی در پی 64)):313-323. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22682IEEE : کپی

مقدس، ح.، بهرام، ع.، 1384. بررسی تاثیر مسواک زدن ظهر هنگام در کنترل پلاک دندانی در روزه داران. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 23(2 (پی در پی 64)), pp.313-323. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22682. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی