برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عامل توپوگرافي (ارتفاع) در توان ترسيب کربن خاک پاي برخي گونه هاي گياهي در حوزه سياه خور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، گروه منابع طبیعی، بروجرد، ایران
 
چکیده: 

افزايشنگراني ها در زمينه گرمايشجهاني و تغيير اقليم موجب شده است كه بهخاک و قابليت آن در ترسيب كربنبهصورت پايدار توجه ويژه اي شود. بنابراين در راستاي همين هدف، اين پژوهش، به منظور بررسي نقش و تاثير عامل توپوگرافي (ارتفاع) در توان ترسيب کربن خاک پاي گونه هاي گياهي مورد مطالعه در سه عمق مختلف انجام شد.به همين منظور يک منطقه معرف از سه تيپ گياهي غالب (Stipa barbata, Astragqlus verus, Gundelia tournefortii) در مراتع حوزه سياه خور واقع در شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه انتخاب شد، با استفاده از نقشه توپوگرافي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و استفاده از GPS طبقات ارتفاعي 1600- 1400، 1800- 1600، 2000- 1800 منطقه مشخص گرديد.تراکم و پوشش در هکتار و زيست توده هوايي و زيرزميني هر سه گونه گياهي غالب منطقه تعيين گرديد، خاک پاي هر سه گونه گياهي مورد مطالعه در هر سه عمق مختلف خاک در هر سه طبقه ارتفاعي به تعداد سه تکرار براي هر گونه به آزمايشگاه برده شد. اندازه گيري ترسيب کربن خاک با روش و الکي- بلاک انجام شد. ترسيب کربن خاک پاي زيست توده گياهي رابطه مستقيم با ترسيب کربن زيست توده دارد. در اين تحقيق مقايسه ميانگين ترسيب کربن خاک پاي سه گونه گياهي مورد بررسي در سه طبقه مختلف ارتفاعي نشان داد که بيشترين ميانگين ترسيب کربن خاک پاي سه گونه گياهي متعلق به گونه Gundelia tournefortii (کنگر)، بعد گونه Astragqlus verus (گون) و کمترين ميانگين ترسيب کربن خاک متعلق به گونه Stipa b arbata (استپي ريش دار) بود، در بين سه طبقه ارتفاعي در هر سه گونه گياهي مورد بررسي بيشترين ميانگين ترسيب کربن خاک پاي هر سه گونه گياهي در ارتفاع 2000-1800 بعد ارتفاع 18000-1600 و کمترين ميانگين ترسيب کربن خاک در طبقه ارتفاعي 1600-1400 مشاهده شد. نتايج ترسيب کربن خاک پاي هر سه گونه در اعماق مختلف خاک نشان داد که بيشترين ميانگين ترسيب کربن در عمق اول (0-30 cm) بود و هر چه عمق خاک افزايش مي يابد ميزان ترسيب کربن خاک کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آریاپور، ع.، و محرابی، ح.، و ازهاری، س. (1392). تاثیر عامل توپوگرافی (ارتفاع) در توان ترسیب کربن خاک پای برخی گونه های گیاهی در حوزه سیاه خور. گیاه و زیست بوم, 9(36-1 (ویژه نامه)), 13-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226774Vancouver : کپی

آریاپور علی، محرابی حمیدرضا، ازهاری سمیه. تاثیر عامل توپوگرافی (ارتفاع) در توان ترسیب کربن خاک پای برخی گونه های گیاهی در حوزه سیاه خور. گیاه و زیست بوم. 1392 [cited 2021June17];9(36-1 (ویژه نامه)):13-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226774IEEE : کپی

آریاپور، ع.، محرابی، ح.، ازهاری، س.، 1392. تاثیر عامل توپوگرافی (ارتفاع) در توان ترسیب کربن خاک پای برخی گونه های گیاهی در حوزه سیاه خور. گیاه و زیست بوم, [online] 9(36-1 (ویژه نامه)), pp.13-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226774. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی