برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 31 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرينات شديد تعادلي تکليف محور بر تعادل و تحرک عملکردي افراد سکته مغزي مزمن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، خ میرداماد، میدان مادر، خ شهید شاه نظری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از رايجترين نواقص مشاهده شده بعد از سکته مغزي نقص در کنترل تنه و تعادل مي باشد که مي تواند منجر به ناتواني يا وابستگي در بسياري از فعاليت هاي عملکردي زندگي مي شود. رويکردهاي درماني متنوعي در توان بخشي افراد سکته مغزي به کار رفته اما هنوز هيچ رويکرد پذيرفته شده منحصر به فردي براي توان بخشي افراد سکته مغزي وجود ندارد، با اين حال شواهد بسياري مبني بر اينکه تمرينات تکليف محور مي تواند به عنوان يک درمان عصبي-حرکتي در توان بخشي موثر باشد وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تمرينات شديد تعادلي تکليف محور بر تعادل و تحرک عملکردي در افراد سکته مغزي مزمن بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه به روش مداخله اي- نيمه تجربي بر روي 13 مراجع سکته مغزي مزمن(4 زن و 9 مرد با ميانگين سني
55.07±8.41) با داشتن معيارهاي ورود به مطالعه انجام شد. مداخله شامل 10 روز تمرين فشرده، که طي 2 هفته و در هر هفته به صورت 5 روز متوالي و روزانه 3 ساعت انجام شد. قبل و بعد از مداخله ارزيابي هاي «تعادلي برگ» و «آزمون زمان دار برخاستن و برگشتن (Time Up and Go :TUG)» انجام گرفت.
يافته ها: تمرينات شديد تعادلي تکليف محور در افراد سکته مغزي مزمن به طور معناداري، تعادل عملکردي را افزايش
(P=0.005)، و نيز زمان تحرک عملکردي را کاهش داد(P=0.001).
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان داد که تمرينات شديد تعادلي تکليف محور مي تواند باعث بهبود تعادل عملکردي و تحرک عملکردي شود. با توجه به اينکه اين تمرينات فقط بر روي يک گروه انجام شد نياز به انجام تحقيقات ديگر با داشتن گروه کنترل مناسب به نظر مي رسد. همچنين براي بررسي ماندگاري اثر تمرينات، پيگيري نتايج پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 219
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی