برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 45 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت خدمات توانبخشي با استفاده از تحليل اهميت-عملکرد در مراکز توانبخشي منتخب شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تحليل اهميت-عملکرد ابزاري است که به طور گسترده در توسعه استراتژي هاي بازاريابي و بهبود کيفيت محصولات و خدمات بکار مي رود. لذا، هدف از مطالعه حاضر ارزيابي کيفيت خدمات توانبخشي از دو جنبه اهميت و رضايت از عملکرد، در چهار مرکز منتخب در شهر تهران با استفاده از تحليل اهميت-عملکرد و همچنين بررسي ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيک و ابعاد کيفيت خدمات مي باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي مي باشد که در ميان 196 نفر از مراجعه کنندگان به چهار مرکز توانبخشي منتخب در تهران (هلال احمر، مولوي، امام خميني و شفا) انجام گرفت. بمنظور ارزيابي کيفيت خدمات اين مراکز از پرسشنامه کيفيت خدمات استفاده گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 17 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: طبق نتايج بدست آمده، تمامي ابعاد کيفيت خدمات در مراکز منتخب، در ناحيه اول ماتريس اهميت عملکرد يعني در سطح مطلوب قرار داشتند. بعلاوه، تفاوت معني داري بين نمرات اهميت و عملکرد ابعاد کيفيت خدمات در مراکز منتخب و نيز بين گروه هاي سني و جنسي مختلف ديده نشد (
P>0.05) ولي بين گروه هاي تحصيلي مختلف با اهميت (P=0.04) و عملکرد (P=0.03) بعد ملموسات و نيز اهميت بعد تضمين (p=0.01) تفاوت معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: اگرچه مراکز مورد مطالعه در وضعيت مناسبي قرار دارند اما مديران بايد همواره از نقاط ضعف و قوت سازمان آگاه باشند و زمينه هاي بهبود کيفيت و افزايش رضايت مشتري ها را فراهم کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی