برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل و سنجش مديريت آشوب گونه در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران بر اساس الگوي نظريه آشوب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش سنجش مديريت آشوب و هنجارسنجي ابزار اندازه گيري مديريت آشوب بر اساس الگوي تئوري آشوب در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران است. اين تحقيق در دو مرحله انجام گرفت، در مرحله اول با بررسي پيشينه تحقيق و نظريه آشوب و با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي از طريق مصاحبه با ده متخصص مديريت و مديريت ورزشي، مفهوم مديريت آشوب تبيين شد. يافته هاي حاصل از بخش اول مدل مديريت آشوب خودمولد را معرفي کرد. بر اساس مدل طراحي شده و با استفاده از نظريه آشوب، عناصر و ابعاد اصلي اين مفهوم با عنوان درونمايه هاي چهارگانه (اثر پروانه اي، سازگاري پويا، جاذبه هاي عجيب، خودمانايي) در نظرگرفته شدند. در مرحله دوم بر اساس مدل مديريت آشوب خودمولد، گويه هاي مقياس مديريت آشوب استخراج شد. به منظور بررسي روايي سازه يا محتواي پرسشنامه از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد که بيانگر وجود چهار عامل به عنوان عوامل تشکيل دهنده سازه مديريت آشوب گونه بود که عبارتند از: ساختار سازماني، مهارت مديران، شرايط و فضاي سازمان و کارکنان. پايايي پرسشنامه نيز از طريق روش آلفاي کرونباخ (0.92) که مويد همساني دروني مناسب ابزار است، تاييد شد. نتايج نشان داد سطح تحصيلات مديران و سابقه مديريت با ميزان مديريت آشوب گونه ارتباط مستقيم دارد. سپس با استفاده از اين مقياس مديريت آشوب در سازمان تربيت بدني بررسي شد و يافته ها حاکي از آن بود که مديريت آشوب در سازمان به طور معناداري در حد متوسطي قرار دارد و با توجه به اينکه ارتباط معناداري بين مقدار هر کدام از ابعاد مديريت آشوب و اهميت ابعاد وجود نداشت، مي توان استنباط کرد که مديران سازمان تربيت بدني در وضعيت موجود از مزايا و آثار مثبت مهارت مديريت آشوب به منظور تصميم گيري، بهبود کيفيت و ... بهره مند نيستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی