برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل اجتماعي موثر بر نگرش و عملکرد زيست - محيطي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

توسعه پايدار، فرايندي از تغيير است که بهره برداري از منابع، مديريت سرمايه گذاري ها، جهت گيري توسعه تکنولوژيک و تغييرات سازماني را همزمان با نيازهاي کنوني و آينده مطمح نظر قرار مي دهد. در اين راستا، شناسايي و تبيين نگرش دانشجويان نسبت به محيط زيست، به عنوان قشر آگاه و تاثيرگذار جامعه، گامي اساسي و مهم در سياست گذاري هاي زيست - محيطي و تربيت نسلي آگاه به محيط زيست و مخاطرات آن و چگونگي مقابله با آن است. هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي نگرش و عملکرد زيست محيطي دانشجويان دانشگاه هاي دولتي سطح استان مازندران است. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي و براساس فرمول کوکران، تعداد 406 نفر از 10313 نفر دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي مذکور به عنوان نمونه تعيين و اطلاعات مربوطه با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. نتايج پژوهش نشان داد نگرش دانشجويان نسبت به محيط زيست مثبت بوده، اما به رفتارهاي زيست - محيطي چندان پايبند نبوده اند. 53 درصد از دانشجويان مورد بررسي از رسانه هاي ديداري به عنوان منبع اصلي اطلاعات زيست - محيطي استفاده مي کنند. همچنين، دانشجويان ساکن شهر، در مقايسه با دانشجويان روستايي، رفتارهاي زيست - محيطي مطلوبتري از خود نشان دادند. نگرش و عملکرد زيست - محيطي دانشجويان بر حسب جنسيت هيچ تفاوتي نداشت و بين نگرش و عملکرد زيست محيطي دانشجويان رابطه ضعيفي وجود داشته است. همچنين، نگرش و عملکرد زيست - محيطي دانشجويان برحسب منابع اطلاعاتي و تصور فرد از عملکرد زيست - محيطي خانواده متفاوت بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صالحی، ص.، و پازوکی نژاد، ز. (1393). تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 25(3 (پیاپی 55)), 71-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226375Vancouver : کپی

صالحی صادق، پازوکی نژاد زهرا. تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1393 [cited 2021April14];25(3 (پیاپی 55)):71-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226375IEEE : کپی

صالحی، ص.، پازوکی نژاد، ز.، 1393. تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 25(3 (پیاپی 55)), pp.71-88. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226375>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 290 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی