نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  10 , شماره  38 ; از صفحه 255 تا صفحه 267 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشويي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 
چکیده: 
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين نگرش به روابط فرازناشويي و تعداد شرکاي جنسي در مردان متاهل با و بدون سابقه رابطه جنسي پيش از ازدواج با همسر يا فردي غير از همسر فعلي بود. اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنيادي و به لحاظ نحوه جمع آوري اطلاعات از نوع توصيفي-مقايسه اي بود. از جامعه آماري مردان متاهل زير 45 سال، تعداد 144 نفر از مردان متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.براي گردآوري داده ها از پرسش نامه نگرش به روابط فرازناشويي و براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون تحليل واريانس يک راهه، تي مستقل و همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هانشان داد که ميزان نگرش به روابط فرازناشويي در مردان متاهل با سابقه رابطه جنسي پيش از ازدواج با همسر يا فردي غير از همسر آينده تفاوت معناداري داشت. همچنين بين تعداد شرکاي جنسي پيش از ازدواج و نگرش به روابط فرازناشويي رابطه معناداري وجود داشت. اين تحقيق مويد آن است که مردان متاهل داراي سابقه رابطه جنسي پيش از ازدواج با همسر يا غير همسر و با تعداد شرکاي جنسي بيش تر، از نگرش به روابط فرازناشويي سهل گيرانه تري برخوردار بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی تبار، س.، و قنبری، س.، و زاده محمدی، ع.، و حبیبی، م. (1393). بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی. خانواده پژوهی, 10(38), 255-267. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226247Vancouver : کپی

علی تبار سیدهادی، قنبری سعید، زاده محمدی علی، حبیبی مجتبی. بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی. خانواده پژوهی. 1393 [cited 2022August12];10(38):255-267. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226247IEEE : کپی

علی تبار، س.، قنبری، س.، زاده محمدی، ع.، حبیبی، م.، 1393. بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی. خانواده پژوهی, [online] 10(38), pp.255-267. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226247. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1742 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی