5 SID.ir | بررسي شيوع انواع فنوتيپ هاي سندرم تخمدان پلي کيستيک در زنان ساکن منطقه جنوب غربي ايران: مطالعه مبتني بر جمعيت
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع انواع فنوتيپ هاي سندرم تخمدان پلي کيستيک در زنان ساکن منطقه جنوب غربي ايران: مطالعه مبتني بر جمعيت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: داده هاي بسيار کمي در مورد شيوع سندرم تخمدان پلي کيستيک در سطح جامعه وجود دارد؛ ناهمگوني معيارهاي تشخيصي و فقدان توافق بين المللي براي هر يک از معيارهاي تشخيصي در پژوهش هاي مبتني بر جمعيت، مقايسه داده هاي موجود را دشوار نموده است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي شيوع فنوتيپ هاي مختلف سندرم تخمدان پلي کيستيک در يک مطالعه مبتني بر جمعيت وسيع در جنوب غربي ايران بود. مواد و روش ها: با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي احتمالي چندمرحله اي چند طبقه اي، 646 زن واقع در سن باروري وارد اين مطالعه شدند. شيوع فنوتيپ هاي مختلف سندرم تخمدان پلي کيستيک تشخيص داده شده بر اساس معيار روتردام با استفاده از ارزيابي شاخص هاي سونوگرافي، پروفايل هورموني و شرح حال باليني اندازه گيري گرديد. يافته ها: شيوع تخميني سندرم تخمدان پلي کيستيک در مطالعه حاضر بر اساس معيار روتردام %14.1 (85=تعداد) بود، و زناني که هيچ يک از علايم سندرم تخمدان پلي کيستيک را نداشته و به طور کامل سالم بودند %46.3 (279=تعداد) از نمونه ها را تشکيل مي دادند. از ميان مبتلايان 11 زن هر سه معيار (A)، 19 زن اختلالات قاعدگي و هيپرآندروژنيسم باليني/آزمايشگاهي (B)، 42 زن هيپرآندروژنيسم باليني/آزمايشگاهي و تخمدان هاي حاوي کيست هاي متعدد در سونوگرافي (C)، و 13 زن اختلالات قاعدگي و تخمدان هاي حاوي کيست هاي متعدد در سونوگرافي (D) داشتند. نتيجه گيري: با توجه به اين که در پژوهش حاضر شايع ترين علامت ها در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک به ترتيب هيپرآندروژنيسم، تخمدان هاي حاوي کيست هاي متعدد در سونوگرافي و اختلالات قاعدگي بود، بررسي روي اولويت انجام ارزيابي هاي پاراکلينيکي با استانداردهاي جهاني در تشخيص بيماري در ايران مورد نياز مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 368
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی