برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  9 , شماره  5 ; از صفحه 697 تا صفحه 711 .
 
عنوان مقاله: 

بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها و تصميم گيري چند معياره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بخش مدارک پزشکي نقش مهمي در ارزيابي، برنامه ريزي و اولويت بندي کمي و کيفي خدمات مراقبت بهداشتي درماني بيمارستان ها دارد. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزيابي عملکرد بخش مدارک پزشکي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان (بيمارستان هاي الزهرا، کاشاني و خورشيد) با روش تصميم گيري چند معياره نمودند.
روش بررسي: اين پژوهش کاربردي و از دسته مطالعات تحليلي- مقطعي بود. جامعه پژوهش شامل بخش هاي مدارک پزشکي بيمارستان هاي الزهرا، آيت ا... کاشاني و خورشيد بود که در سال 1387 انجام شد. منبع اطلاعات 15 نفر از متخصصين مدارک پزشکي (افراد صاحب نظر در رشته مدارک پزشکي در سطح بيمارستان ها، دانشگاه و ارزشيابي بيمارستان ها از معاونت درمان) انجام گرديد. داده ها در جلساتي با حضور اين افراد صاحب نظر با روش نظر سنجي، تکنيک بارش افکار و طوفان مغزي جمع آوري شد. نتايج حاصل از جلسات فوق، در فرم هاي ماتريسي (ابزارهاي جمع آوري داده) وارد گرديد. اساس کار رتبه بندي بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي منتخب، با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره بود. در اين روش، ابتدا معيارهاي مربوط به ارزيابي اين بخش شناسايي و سپس معيارها با کمک بارش افکار از ديدگاه افراد فوق ارزش دهي و وزن دهي شد. نمودار سلسله مراتبي فرايندهاي موثر بر عملکرد واحدهاي تابعه بخش مدارک پزشکي نيز با اجماع نظرات جامعه پژوهش ترسيم گرديد و سپس با روش مقايسات زوجي، تمام رده ها و زير رده هاي هر چهار واحد تابعه بخش مدارک پزشکي، با توجه به درجه اهميت هر کدام نسبت به مقايسه زوجي و امتيازدهي از 1 تا 9 وزن دهي تهيه شد. سپس ميانگين هندسي ماتريس هاي مقايسات زوجي محاسبه و در نرم افزار
Expert choice وارد و وزن نسبي و درجه اهميت هر کدام از فاکتورهاي موثر بر عملکرد بخش مدارک پزشکي به دست آمد.
يافته ها: از جنبه مديريت اطلاعات، واحد بايگاني با وزن نسبي 0.426 داراي بيشترين درجه اهميت نسبت به ساير واحدها بود، در حالي که از جنبه مشتري، واحد پذيرش با وزن نسبي 0.086 بيشترين درجه اهميت نسبت به ساير واحدها را به خود اختصاص داده بود. در ضمن وزن نسبي بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها به ترتيب امتياز عبارتند از الزهرا با 0.394 در رتبه اول، کاشاني با 0.342 در رتبه دوم و خورشيد با 0.264 در رتبه سوم قرار گرفتند.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت و رتبه هاي کسب شده در واحدهاي مختلف، ضروري است که اولويت بندي و تخصيص منابع بر اساس نتايج کارشناسي شده حاصل از تحليل فرايند سلسله مراتبي صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

عجمی، س.، و کتابی، س. (1391). بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها و تصمیم گیری چند معیاره. مدیریت اطلاعات سلامت, 9(5), 697-711. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226000Vancouver : کپی

عجمی سیما، کتابی سعیده. بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها و تصمیم گیری چند معیاره. مدیریت اطلاعات سلامت. 1391 [cited 2021April12];9(5):697-711. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226000IEEE : کپی

عجمی، س.، کتابی، س.، 1391. بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها و تصمیم گیری چند معیاره. مدیریت اطلاعات سلامت, [online] 9(5), pp.697-711. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226000>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی