برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات غلظت هاي سمي عصاره خام آلوئه ورا بر برخي شاخص هاي خوني، ايمني و بافت هاي ماهي کپور معمولي، Cyprinus carpio

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش بیماری‌های آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

در اين پژوهش اثرات غلظت هاي بالاي عصاره خام آلوئه ورا در ماهي کپور معمولي، Cyprinus carpio بررسي گرديد. به اين منظور، تعداد 250 قطعه بچه ماهي کپور (20±1.2 گرم) در معرض غلظت هاي مختلف عصاره خام آلوئه ورا قرار گرفتند و تلفات به صورت روزانه تا 96 ساعت ثبت گرديد. بعد از مشخص شدن 96 LC50 ساعته عصاره خام آلوئه ورا با استفاده از نرم افزار پروبيت، غلظت هاي 1/5، 1/10 و 1/20 اين غلظت، (0.8، 0.4 و 0.2 گرم در ليتر) به همراه تيمار بدون آلوئه ورا به عنوان کنترل، در آکواريوم هاي جداگانه فراهم شد تعداد 25 ماهي به هر تيمار اضافه شده و به مدت 21 روز پرورش با شرايط مشابه انجام گرديد. در انتهاي دوره از ماهي هاي هر تيمار خون گيري به عمل آمده و فاکتورهاي هماتولوژيک شامل: هماتوکريت، هموگلوبين، تعداد گلبول هاي قرمز و شاخص هاي گلبولي و تعداد گلبول هاي سفيد خوني، فاکتورهاي ايمني شامل: فعاليت ليزوزيم و قدرت باکتري کشي سرم و فعاليت مسير آلترناتيو کمپلمان بين تيمارها مقايسه گرديد. نمونه هاي بافتي از بافت هاي آبشش، کبد، کليه و طحال از 5 ماهي در هر تيمار تهيه گرديده و ضايعات بافت شناسي بررسي شد. نتايج نشان داد که فعاليت PCV، Hb، RBC،MCW  و فعاليت ليزوزيم سرم در ماهياني که در معرض 0.8 گرم در ليتر آلوئه ورا قرار گرفته بودند در مقايسه با گروه شاهد به طور معني دار کاهش يافت (p<0.05) اما روي پارامترهاي ديگري که در معرض آلوئه ورا قرار گرفته بودند، اثر معني دار نداشت (p>0.05). در بررسي هيستوپاتولوژيک نيز به جز ضايعات مختصر آبشش، در ساير بافت ها ضايعه پاتولوژيکي مشاهده نگرديد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که بر خلاف اثر مثبت عصاره آلوئه ورا در ماهي، اين اثرات کاملا وابسته به غلظت آلوئه ورا مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی