برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 230 تا صفحه 238 .
 
عنوان مقاله: 

علل بروز تب در بيماران نوتروپنيک بستري در بخش انکولوژي بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بابل، رامسر، میدان، انقلاب، خیابا شهید مطهری، دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه الزهرا (س)، رامسر، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نوتروپني، قويترين فاکتور مرتبط با بروز عفونت در بيماران با زمينه نقص سيستم ايمني و دريافت کننده داروهاي تضعيف کننده سيستم ايمني است و تب، اصلي ترين شاخص عفونت در بيماران نوتروپنيک مي باشد. از آن جا که عفونت، مهم ترين علت مرگ و مير در اين بيماران به شمار مي روند لذا اين مطالعه با هدف تعيين علل بروز تب در بيماران نوتروپنيک انجام گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي- مقطعي بود که بر روي 63 بيمار مبتلا به تب و نوتروپني بستري شده در بخش انکولوژي بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر طي سال هاي 1385 تا 1390 انجام شد. نمونه گيري به شيوه در دسترس و جمع آوري اطلاعات با استفاده از چک ليست صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري 16
SPSS و آمار توصيفي(فراواني، درصد، ميانگين) و استنباطي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. سطح معناداري در اين مطالعه کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: از کل بيماران، 7
.39% بيماران مرد و 60.3% زن بودند. ميانگين سني افراد مورد مطالعه 51.83±17.06 سال بود. نتيجه کشت در 54% بيماران (20.64% مردان و 33.36% زنان) مثبت بود. شايع ترين کانون عفونت سيستم ادراري (14.3%) و سپس ريه (7.9%) و شايع ترين ميکرو ارگانيسم ايزوله شده، اشريشياکولي (26.5%) بود.
نتيجه گيري: مطابق با اکثر منابع موجود، عوامل باکتريايي گرم مثبت شايع ترين علت بروز تب در بيماران نوتروپنيک است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کیهانیان، ش.، و جنت علی پور، ز.، و ظهیریان مقدم، ه.، و فتوکیان، ز.، و عمرانی نوا، م.، و ساروی، م. (1393). علل بروز تب در بیماران نوتروپنیک بستری در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر. پژوهشی خون, 11(3), 230-238. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225443Vancouver : کپی

کیهانیان شهربانو، جنت علی پور زهرا، ظهیریان مقدم هدی، فتوکیان زهرا، عمرانی نوا ملودی، ساروی محمدمنصور. علل بروز تب در بیماران نوتروپنیک بستری در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر. پژوهشی خون. 1393 [cited 2021April18];11(3):230-238. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225443IEEE : کپی

کیهانیان، ش.، جنت علی پور، ز.، ظهیریان مقدم، ه.، فتوکیان، ز.، عمرانی نوا، م.، ساروی، م.، 1393. علل بروز تب در بیماران نوتروپنیک بستری در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر. پژوهشی خون, [online] 11(3), pp.230-238. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225443>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی