نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني استافيلوکوکوس مقاوم به متي سيلين جداشده از بيني کارکنان پرستاري بخش هاي مختلف بيمارستان آموزشي هاجر شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سويه هاي استافيلوکوک مقاوم به متي سيلين به عنوان يکي از عوامل مهم ايجاد عفونت هاي بيمارستاني، به علت ايجاد مقاومت متقاطع بالقوه با همه عوامل بتالاکتام از اهميت ويژه اي برخوردار است. ناقلين بيني در کارکنان بيمارستان، از منابع اصلي عفونت هاي بيمارستاني محسوب مي شوند. اين مطالعه با تعيين فراواني سويه هاي استافيلوکوک مقاوم به متي سيلين جداشده از بيني کارکنان بيمارستان آموزشي هاجر شهرکرد انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي سواب بيني 204 نفر از کارکنان بيمارستان هاجر بررسي شد. ابتدا نمونه هاي سواب از بيني بر روي محيط مانيتول سالت آگار و TSBکشت داده شد، سپس سويه هاي استافيلوکوک ايزوله و با روش هاي استاندارد ميکروب شناسي (کاتالاز، کواگولاز، تخمير مانيتول و DNase) شناسايي شدند. در ادامه، جهت تعيين حساسيت سويه هاي استافيلوکوک جداشده به متي سيلين از روش Agar Screen استفاده شد. نتايج با آزمون هاي کاي اسکور و دقيق فيشر مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت.يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده، 23 سويه از 52 سويه (44%) استافيلوکوکوس اورئوس و 70 سويه از 152 سويه (46%) استافيلوکوک کواگولاز منفي با روش Agar Screen، نسبت به متي سيلين مقاوم بودند. بيشترين درصد حاملين استافيلوکوکوس اورئوس از کارکنان بخش عفوني و از کارکنان با سابقه (10-6 سال) در يک بخش خاص ايزوله شدند. همچنين بين سابقه کارکنان در بخش خاص و محل کار با ناقلين، ارتباط معني داري وجود نداشت.نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد فراواني سويه هاي استافيلوکوک مقاوم به متي سيلين در کارکنان بيمارستان هاجر قابل توجه است. لذا شناخت حاملين با توجه به خطر اپيدمي هاي ناشي از آن در عفونت هاي بيمارستاني در ميان کارکنان جهت برنامه ريزي، به منظور کنترل و پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلهر، ح.، و ولیدی، م.، و نفیسی، م. (1392). بررسی فراوانی استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بینی کارکنان پرستاری بخش های مختلف بیمارستان آموزشی هاجر شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 7(1), 42-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225323Vancouver : کپی

کلهر حوریه، ولیدی مجید، نفیسی محمدرضا. بررسی فراوانی استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بینی کارکنان پرستاری بخش های مختلف بیمارستان آموزشی هاجر شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1392 [cited 2022May29];7(1):42-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225323IEEE : کپی

کلهر، ح.، ولیدی، م.، نفیسی، م.، 1392. بررسی فراوانی استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بینی کارکنان پرستاری بخش های مختلف بیمارستان آموزشی هاجر شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 7(1), pp.42-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225323. 

 
بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی