برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کمي و کيفي فيتوپلانکتون ها طي ماه هاي پرورش در استخرهاي خاکي ماهيان گرمابي کارگاه سيجوال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور بررسي کمي و کيفي جمعيت فيتوپلانکتون هاي استخرهاي پرورشي گرمابي طي 4 ماه پرورش (ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد 1390) در استخرهايي با توان توليد متفاوت فيتوپلانکتون مطابق با مشاهدات عيني متخصصين کارگاه (ضعيف، متوسط، خوب) انجام گرفت. نتايج بيانگر آن بود که در ميان شاخه هاي فيتوپلانکتوني شناسايي شده در طي ماه هاي پرورش، بيش ترين و کم ترين درصد فراواني به ترتيب به شاخه Cyanophyta با فراواني 54.48 درصد و شاخه Chlorophyta با فراواني 0.67 درصد تعلق داشت. بيش ترين و کم ترين تنوع فيتوپلانکتوني به ترتيب در ماه ارديبهشت با 41 جنس و خرداد با 27 جنس مشاهده شد. بررسي تغييرات ماهانه جنس هاي متعلق به شاخه هاي مختلف فيتوپلانکتوني اختلاف معني داري را از نظر تراکم سلول هاي فيتوپلانکتوني نشان نداد (P>0.05). ميان استخرهاي پرورشي با توان توليد مختلف از نظر تراکم فيتوپلانکتون در هر يک از شاخه هاي فيتوپلانکتوني تفاوت معني داري وجود نداشت (P>0.05). همچنين تراکم سلول هاي فيتوپلانکتوني ميان ماه هاي مختلف نمونه برداري در هر يک از استخرهاي پرورشي، اختلاف معني داري را نشان نداد (P>0.05). بررسي شاخص هاي تنوع (شانون، سيمپسون، مارگالف و يکنواختي) نشان داد که اختلاف معني داري ميان سه استخر پرورشي با توليدات متفاوت و همچنين ميان ماه هاي مختلف نمونه برداري وجود نداشت (P>0.05) .اين نتايج بيانگر وضعيت نامساعد بار فيتوپلانکتوني استخرهاي پرورشي و آلودگي آن ها به مواد آلي در طي ماه هاي مورد مطالعه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی