برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان آسيب هاي بافتي و تغييرات آنزيمي کبد متعاقب مسموميت مزمن سرب در دوران جنيني و طول زندگي موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: به منظور ارزيابي تغييرات عملکردي کبد متعاقب مسموميت با سرب، فعاليت آنزيم هاي آلانين آمينو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، آلکالين فسفاتاز (ALP) و تغييرات پاتولوژيک کبد در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: موش هاي نر و ماده نژاد آلبينو (مجموعا 40 سر)، از ابتداي زندگي جنيني تا هفته شانزدهم زندگي در 5 گروه 8 تايي در معرض استات سرب با غلظت هاي 0، 5، 10، 15 و
40mg محلول در يک ليتر آب آشاميدني قرار گرفتند. پس از 16 هفته، حيوانات به وسيله کلروفرم بيهوش شده و خونگيري از قلب انجام شد. پس از جداسازي سرم جهت آناليزهاي بيوشيميايي، کبد خارج و در فرمالين 15% جهت مطالعات بافتي تثبيت شد. فعاليت آنزيم هاي ALT، AST، ALP و غلظت سرب نمونه هاي سرم به ترتيب به روش اسپکتروفتومتري و جذب اتمي (کوزه گرافيتي)، اندازه گيري شد. مقاطع بافتي پس از رنگ آميزي هماتوکسيلين، ائوزين تحت ميکروسکوپ نوري مورد مطالعه بافتي قرار گرفتند. نتايج با استفاده از روش واريانس و آزمون توکي آناليز شد و مقادير 0.05>p معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه فعاليت آنزيم هاي کبدي با غلظت سرب سرم رابطه مستقيم داشت، و در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني داري نشان داد. تغييرات بافتي به صورت آماس، ارتشاح لمفوسيت ها به بافت کبد و نکروز سلول هاي کبدي مشاهده شد.
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه، قرارگيري در معرض سرب به مدت طولاني منجر به آسيب کبدي وابسته به دوز و زمان مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ر.، و فرخی، ف.، و نجاتی، و.، و عصری رضایی، س. (1392). ارزیابی میزان آسیب های بافتی و تغییرات آنزیمی کبد متعاقب مسمومیت مزمن سرب در دوران جنینی و طول زندگی موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 7(2), 27-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225232Vancouver : کپی

محمدی روناک، فرخی فرح، نجاتی وحید، عصری رضایی سیامک. ارزیابی میزان آسیب های بافتی و تغییرات آنزیمی کبد متعاقب مسمومیت مزمن سرب در دوران جنینی و طول زندگی موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1392 [cited 2021November29];7(2):27-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225232IEEE : کپی

محمدی، ر.، فرخی، ف.، نجاتی، و.، عصری رضایی، س.، 1392. ارزیابی میزان آسیب های بافتی و تغییرات آنزیمی کبد متعاقب مسمومیت مزمن سرب در دوران جنینی و طول زندگی موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 7(2), pp.27-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225232. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی