برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي حذف فتوکاتاليستي فرم آلدئيد از هوا با استفاده از نانوذرات اکسيد روي تثبيت شده بر روي خاکستر استخوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افزايش توانمند سازي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر در جهت ارتقاي رفتارهاي بهداشتي آنان، نقشي اساسي دارد. يکي از راههاي افزايش اين مهارت، ارتقاي خودکارآمدي بيماران است که مي تواند در بهبود وضعيت بيماري، پيشگيري از عوارض و بستري شدن مجدد تاثير به سزايي داشته باشد. هدف از اين مطالعه تعيين عوامل پيش بيني کننده خودکارآمدي عمومي، فعاليت جسماني و رفتار تغذيه اي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر بوده است .
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، 195 بيمار مبتلا به بيماري عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشي، درماني قلب دکتر حشمت رشت به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه هاي درک از بيماري، خودکارآمدي عمومي، خودکارآمدي فعاليت جسماني و رفتار تغذيه اي بررسي شدند. جهت تعيين روابط بين متغيرها از آزمون کاي دو و تعيين پيش بيني کننده ها از رگرسيون لجستيک استفاده شد. سطح معني داري مساوي يا کمتر از
0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه
74.9% واحدها داراي خودکارآمدي عمومي مطلوب، 86.2% داراي خودکارآمدي رفتار تغذيه اي مطلوب و 28.2% داراي خودکارآمدي جسماني مطلوب بودند. به علاوه متغيرهاي سن، جنس، تشخيص بيماري قلبي و درک از بيماري بيش از ساير عوامل، پيش بيني کننده خودکارآمدي عمومي بود. متغيرهاي وضعيت اشتغال و درک از بيماري؛ پيش بيني کننده خودکارآمدي فعاليت جسماني و متغير درک از بيماري؛ پيش بيني کننده خودکارآمدي رفتارهاي تغذيه اي را تشکيل مي داد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق به نظر مي رسد برنامه ريزي هاي دقيق تري جهت ارتقاي خودکارآمدي فعاليت جسماني بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر مورد نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رنگ کوی، ح.، و رضایی، ع.، و خوانین، ع.، و جنیدی، ا.، و کوهپایی، ع. (1392). بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم آلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی خاکستر استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 7(2), 17-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225226Vancouver : کپی

رنگ کوی حسینعلی، رضایی عباس، خوانین علی، جنیدی احمد، کوهپایی علیرضا. بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم آلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی خاکستر استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1392 [cited 2021April21];7(2):17-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225226IEEE : کپی

رنگ کوی، ح.، رضایی، ع.، خوانین، ع.، جنیدی، ا.، کوهپایی، ع.، 1392. بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم آلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی خاکستر استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 7(2), pp.17-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225226. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی